Subsidie voor molen in Windesheim

Foto van auteur

Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Zwolle zo´n € 135.000,- subsidie krijgt van het rijk om de molen in Windesheim te restaureren. Hiermee is de dekking voor het in 2005 opgestelde en in 2006 aangepaste restauratieplan.

De huidige toestand van de molen vraagt om een forse restauratie. Zo moeten de roeden van het wiekenkruis worden vervangen, het kruiwerk worden hersteld en de kapbedekking worden vernieuwd. Ook wordt aan de achterzijde van de molen een onderkomen voor de molenaars gemaakt waarin een bezoekersruimte, een pantry en een toilet komen. De totale kosten worden geraamd op € 420.000,-

De nu verkregen rijkssubsidie, op grond van het inmiddels ingetrokken Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, vormt een belangrijk onderdeel van de dekking van de kosten. Het resterende budget komt van de gemeente Zwolle. Deels komt dit uit de begroting voor monumentenzorg en deels uit de post incidenteel nieuw beleid van de begroting 2007.

De gemeente zal binnenkort starten met het aanbestedingstraject. De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde molenrestaurateurs maar wordt geschat op eind 2007 of begin 2008.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Subsidie voor molen in Windesheim”

Reacties zijn gesloten.