Verkeersroute Campus veiliger en sneller

Foto van auteur

De route voor fietsers en voetgangers naar Hogeschool Windesheim wordt verkeersveiliger gemaakt en de doorstroming voor het verkeer wordt verbeterd. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 31 oktober ingestemd met een raadsvoorstel om de maatregelen door te voeren. Het gaat om het traject vanaf de Lünentunnel tot aan de Campus. De realisatiekosten bedragen € 400.000,-.

De verkeersproblematiek doet zich voor op de drie kruisingen in het traject. Voetgangers, fietsers en automobilisten hebben te weinig ruimte, komen met elkaar in conflict en veroorzaken verstoppingen. Daarnaast is sprake van een groeiende stroom voetgangers die geen ruimte biedt aan het overige verkeer en op het gehele traject ook gebruik maakt van het fietspad. Met het oog op de vernieuwing en uitbreiding van de Campus, heeft de gemeente in samenspraak met Hogeschool Windesheim de oplossing vooral gezocht in het zoveel mogelijk sturen van grote groepen voetgangers, zodat de verkeersveiligheid toeneemt.  

Schetsontwerp

De Burgemeester Van Walsumlaan wordt voorzien van nieuw fietspad en voetpad. Beiden bevinden zich aan de zuidzijde van de weg (de waterkant). Het knelpunt waar de Burgemeester van Walsumlaan aftakt richting IJsselallee wordt daarmee opgelost. Verder wordt de Burgemeester Van Walsumlaan ingericht als 30-km zone en aan weerszijden voorzien van een haag. Het voetpad wordt breder en is van het fietspad gescheiden door een haag. Op de kruising met de entree van de Campus wordt een plateau aangelegd als verkeersremmende maatregel. Tevens worden daar hagen geplaatst om ongewenste looproutes te beperken. Aan het beeld van een groene aantrekkelijke Campus wordt bijgedragen door het plaatsen van bomen aan beide zijden van de weg. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin maart 2007 en zijn in mei 2007 afgerond.

InloopbijeenkomstOp dinsdag 7 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunnen belangstellenden meer te weten komen over de aanpassingsplannen en eventuele vragen stellen aan aanwezige medewerkers van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats op de Campus van Windesheim in zaal C.074.

Bekend

De verkeersproblematiek ter hoogte van de Burgemeester van Walsumslaan en de Campus is niet nieuw. In 2001 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een tunnel om de Burgemeester Van Walsumlaan aan te leggen als totaaloplossing voor de verkeersproblematiek rondom de Campus. De kosten van deze ingreep, ongeveer € 2,1 miljoen, staan niet in verhouding tot de verkeersproblematiek elders in de stad die ook financiering behoeven.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)