Studie naar huisvesting culturele organisaties

Foto van auteur

De toekomstige huisvesting van poppodium Hedon en de mogelijkheden van een Broerenkunstencentrum in de Broerenkerk worden onderzocht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle willen 133.500 euro beschikbaar stellen voor verschillende studies naar de huisvesting van culturele instellingen. De eerder aangekondigde onderzoeken naar de huisvesting van De Muzerie en de bibliotheek worden hier ook uit betaald.

Over poppodium Hedon is in het collegeakkoord afgesproken dat in 2009 een tweede zaal is gerealiseerd. Om de marktpositie te behouden is uitbreiding van de capaciteit nodig. Een eerder onderzoek ging uit naar uitbreiding van het huidige pand aan de Burgemeester Drijbersingel. In het nieuwe onderzoek wordt ook gekeken naar andere locaties, waarbij inhoudelijke, logistieke, exploitatieve en ruimtelijke ordeningsaspecten aan de orde komen.

Een eerder onderzoek naar een Broerenkunstencentrum in de Broerenkerk pakte positief uit. In de Cultuurnota van de gemeente Zwolle en in het collegeakkoord is afgesproken dat de plannen verder onderzocht worden. Het nieuwe onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de exacte kosten van de plannen. Daartoe wordt onder meer een architect ingeschakeld. Het is de bedoeling dat Artez een belangrijke rol gaat spelen in de beoogde exploitatie van het Broerenkunstencentrum.

Centrum voor de Kunsten De Muzerie is nu verdeeld over elf locaties in de stad. Dat staat de verdere ontwikkeling van de organisatie in de weg. Nieuwe huisvesting kan de efficiëntie van De Muzerie versterken. Het onderzoek moet meer duidelijk maken over de wenselijkheid en de haalbaarheid van nieuwe en minder locaties.

De bibliotheek doet onderzoek naar de ideale locatie voor een centrale bibliotheek. Dit onderzoek wordt parallel aan het onderzoek van De Muzerie uitgevoerd, omdat er inhoudelijke en ruimtelijke raakvlakken zijn.

De kosten van de onderzoeken worden betaald uit een bedrag dat eerder is gereserveerd voor sociale thema’s. De gemeenteraad moet er nog over beslissen.