Studenten voordelig naar het theater!

Foto van auteur

Zwolle – Odeon De Spiegel theaters breidt samenwerkingen met hbo en mbo onderwijsinstellingen in de stad uit waardoor bijna alle Zwolse studenten met korting naar het theater kunnen.

Odeon De Spiegel theaters en de Zwolse mbo- en hbo-onderwijsinstellingen werken al vele jaren intensief samen om studenten actief bij het theater te betrekken. Deze maand bereikte Odeon De Spiegel theaters overeenstemming met een groot aantal instellingen om een nieuwe kortingsregeling voor studenten te lanceren. Studenten kunnen tegen gereduceerd tarief de last-minute kaarten kopen aan de kassa van Theater De Spiegel.

Door de unieke samenwerkingen die Odeon De Spiegel theaters heeft met Cibap, Deltion College, AOC de Groene Welle, Landstede en Christelijke Hogeschool Windesheim, kunnen studenten van deze onderwijsinstellingen voor een tientje naar het theater. Daarnaast zijn er ook nog aparte samenwerkingen met de Katholieke Pabo Zwolle en ArtEZ. Het blijft niet alleen bij een bezoek aan het theater. Odeon De Spiegel theaters stimuleert studenten van zowel mbo- als hbo-instellingen onder de vlag van ‘StudentsOnStage’ om zelf theater te maken. Dit initiatief – mogelijk dankzij de inzet van de onderwijsinstellingen en Odeon De Spiegel theaters – biedt studenten van allerlei disciplines de gelegenheid om zelf theater te maken, voor en achter de schermen met ondersteuning door theaterprofessionals van het theater zelf.

Maatschappelijk en Zwols belang
Het belang van samenwerken tussen het theater en de onderwijsinstellingen is er op meerdere terreinen. Enerzijds biedt Odeon De Spiegel theaters een uitdagende leerwerkplek in theatertechnische beroepen maar ook op het gebied van drama en gastontvangst. Daarnaast draagt theaterbezoek in algemene zin bij aan de culturele vorming van studenten en daarmee aan burgerschap. Een onderwerp dat hoog in het vaandel staat bij de Zwolse onderwijsinstellingen. 

Zwolle studentenstad
Tegelijkertijd laten onderwijsinstellingen in samenwerking met Odeon De Spiegel theaters hierin zien hoe zij werken aan de ontwikkeling van Zwolle als studentenstad. Met 50.000 studenten, een stevig cultureel aanbod en een bruisende binnenstad timmert Zwolle aan de weg. Door deze samenwerking en de daarmee samenhangende kortingsregeling wordt theaterbezoek een stuk aantrekkelijker voor studenten. Naast de kortingsregeling zijn er afspraken over promotie van theaterbezoek op de scholen en wordt dit aanbod uiteraard meegenomen in de permanent geactualiseerde uitagenda van Buro Ruis.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)