Buurt kritisch over plan Wijthmenerplas

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een aangepast bestemmingsplan voor het gebied Wijthmenerplas. Het ontwerp voorziet in hoofdzaak in een juridisch planologische regeling voor de Wijthmenerplas en directe omgeving als gebied voor dagrecreatie (leisure), inclusief het gebruik van een gedeelte van het plangebied als evenemententerrein. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vooral door buurtbewoners 18 schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht.

De gemeente wil bij de recreatieplas onder andere een gebouw van 10 meter hoogte en een inhoud van 10.000m³ bouwen. Ook wil Zwolle lichtmasten, vlaggenmasten en een landmark van 18 meter hoogte realiseren, en een uitzichttoren, duiktoren en dergelijke van 10 meter hoogte aanleggen. Verder stelt een bewoner dat met de mogelijkheid die in het bestemmingsplan wordt aangegeven voor zowel overnachting in een gebouw als in tenten, caravans en campers, dat dit de rust van de plas schaadt. "We vrezen ook (geluids)overlast van de feesten en partijen die in de horecagelegenheid kunnen worden gehouden." De gemeente zegt in een reactie dat dat overnachtingen in tenten, caravans of kampeerauto’s niet zijn toegestaan. Overnachting in gebouwen is uitsluitend mogelijk ten behoeve van de functie dagrecreatie en is beperkt tot maximaal 700 m². Gelet op deze omvang zal er geen sprake zijn van onevenredige overlast. De buurt stelt ook weer de geluidsoverlast ter discussie, maar de gemeente houdt vast aan de geldende regelgeving hierover. Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal drie grootschalige evenementen per jaar zijn toegestaan.

 

Golfclub Zwolle:

 

Er kan worden geconstateerd dat dit ontwerp bestemmingsplan bij aanvaarding zal leiden tot een geheel andere inrichting en gebruik van de Wijthmenerplas. Zo zullen evenementen vrijwel het gehele jaar kunnen worden gehouden. Inmiddels is de Wijthmenerplas een aantal jaren ook daadwerkelijk gebruikt als evenemententerrein voor grootschalige – tot 20.000 bezoekers – en zeer luidruchtige festivals als Hardshock, Fusion of Dance etc. Daarbij wordt ook vuurwerk afgestoken. In de Toelichting staat geen verslag van de MER onderzoek naar de effecten van geluid bij de beoogde evenementen dit bestemmingsplan. De gemiddelde duur per evenement met opbouw en afbraak is 10 a 15 dagen; in sommige gevallen zijn deze evenementen zelfs aan elkaar gekoppeld geweest.  

 

Doordat deze festivals ook steeds meer eind voorjaar (april / mei) of begin najaar (september) worden gehouden leidt dat tot onrust en verstoring. Met name voor de fauna in het broedseizoen. Het is niet te begrijpen dat de golfclub allerlei maatregelen heeft moeten nemen om de flora –en fauna te stimuleren en de gemeente nu zelf deze regels met voeten lijkt te gaan treden.

 

Evenementen passen hier niet in, behoudens zeer kleinschalig en passend bij het (huidige)karakter van de plas, zoals een zwemfestival, een marathon of fietsrace. Wat de golf betreft zijn er het hele jaar door activiteiten. Uiteraard nemen die toe in de periode maart-oktober. Competitie in april en mei, vele relatiedagen voor sponsors en zo’n 6 tot 7.000 gastspelers die onze baan bezoeken geven u een indruk daarvan. Vele gasten maken op donderdag t/m zondag dan gebruik van de baan en verblijven als regel ook in de avond in het clubhuis of bij voorkeur op het terras. Dit jaar hebben we al moeten constateren, dat een aanvraag voor een toernooi geannuleerd is vanwege zo’n festival.

 

De gehele communicatie van de buurt met de gemeente Zwolle vindt u HIER

1 gedachte over “Buurt kritisch over plan Wijthmenerplas”

Reacties zijn gesloten.