Werkbezoek college aan werkvoorziening en onderwijs

Foto van auteur

Het college van B en W heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Wezo en enkele andere bedrijven op Hessenpoort en aan De Boog, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Doel van het bezoek was om in de praktijk kennis te maken met de integrale aanpak van gemeente, sociale werkvoorziening en onderwijs, op het gebied van werk en scholing. Om daarmee mensen, die op afstand staan van de arbeidsmarkt, door een combinatie van werk, werkervaring en leren, te helpen bij het vinden van een baan.

‘Gastheer’ van deze bijeenkomst was de heer M. Knol, wethouder sociale zaken, economie en onderwijs. De heer Knol: ‘Het beleid van de gemeente is gericht op een integrale aanpak van werk en leren, ook bij sociale werkvoorziening. Ons doel is dat mensen mee kunnen doen, en niet aan de zijlijn staan. Die mensen verdienen onze inzet en een steuntje in de rug. Vandaar het motto voor dit werkbezoek: Werken leren – Leren werken.’

Tijdens het bezoek aan de Wezo Groep, werd het college welkom geheten door de heer K. de Blok, algemeen directeur. Hij schetste een algemeen beeld van de huidige stand van zaken bij de sociale werkvoorziening in relatie tot het rijks- en lokale beleid. Ook ging hij in op de nauwe samenwerking van de Wezo met een aantal bedrijven op Hessenpoort. Zijn collega, de heer A. Schippers, directeur van WezoFlex, benadrukte in zijn toelichting de kansen die initiatieven als WezoFlex en de samenwerking met Werkplein de Lure bieden aan mensen om te leren, werkervaring op te doen en een baan te vinden.

Om een indruk van de praktijk te krijgen, bezocht het gezelschap enkele productieafdelingen, waar opdrachten worden uitgevoerd voor onder meer ladder- en steigerfabrikant Altrex, gereedschappen groothandel Ferm, spellenfabrikant Goliath en Buisman Warehouse. Nieuw in deze samenwerking is het bedrijf-in-bedrijf-concept.

Zo is drukkerij Hoekman sinds kort gevestigd in het Wezo-gebouw. De heer D. Hoekman gaf hierover een uitleg aan het college.

Na de Wezo ging het college kort op bezoek bij Ferm, waar men een toelichting kreeg van mevrouw T. Bakker, directeur. Zij benadrukte het innovatieve karakter van het bedrijf en de goede samenwerking met de Wezo.

Het werkbezoek aan Hessenpoort werd afgesloten met een kijkje bij Buisman Warehouse. Hier vertelde directeur A. Buisman over de opslag- en distributieactiviteiten van het bedrijf en de inzet van medewerkers van Wezo bij onder meer het verpakken van voedingsmiddelen.

Om een beeld te krijgen van de rol van het onderwijs in de geïntegreerde aanpak, bezochten burgemeester en wethouders De Boog, Christelijke school voor praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. De heer H. Kloppenburg, directeur, en mevrouw E. Ensing, stagecoördinator, gaven een toelichting op de opleidingsmogelijkheden en hoe de leerlingen door een combinatie van leren en stagelopen, worden voorbereid op de praktijk. Daarna was er een rondleiding langs een aantal theorie- en praktijklokalen. Ter afsluiting van het werkbezoek kreeg het college een, door leerlingen verzorgde, lunch aangeboden.

Het college vond het een nuttig bezoek en was onder de indruk van de inzet, betrokkenheid en de resultaten. Wethouder Knol: ‘We hebben vanochtend gezien hoe deze geïntegreerde aanpak van gemeente, sociale werkvoorziening en onderwijs, zijn vruchten afwerpt. Mede dankzij de intensieve samenwerking tussen de Wezo en bedrijven op Hessenpoort. En door de aanpak van een onderwijsinstelling als De Boog, die een brug weet te slaan tussen onderwijs en de praktijk.’

Het werkbezoek van hedenochtend maakt onderdeel uit van een serie van zes themaochtenden, tot aan het eind van dit jaar. Elk collegelid is ’trekker’ van zo’n themabijeenkomst waar onderwerpen uit zijn of haar portefeuille aan de orde komen.

Daarbij staat externe oriëntatie, in de vorm van werkbezoeken aan partners, bedrijven en instellingen in de stad, voorop.