Van Dooremolen: “wonen op water is de toekomst”

Foto van auteur

Het zal niemand ontgaan zijn: Zwolle heeft veel water. Water voor transport, voor recreatie, waterafvoer. En als het aan wethouder Gerard van Dooremolen ligt, is een groter deel van het Zwolse water straks ook beschikbaar om aan of op te wonen. Dit schrijft hij in de Waterwoonvisie. De visie is ter goedkeuring naar de raad gestuurd. Van Dooremolen: ‘Als wethouder Volkshuisvesting heb ik mij tot taak gesteld om zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de manier waarop we in Zwolle kunnen wonen. Wonen op het water is daarbij de toekomst. Het is een geweldige én noodzakelijke aanvulling op het huidige huizenbestand. En dan heb ik het niet alleen over woonschepen. Het gaat om echte huizen, bijvoorbeeld op palen.’

Voor woningbouw direct aan het water, bijvoorbeeld met een eigen steiger, of drijvend op palen op het water lijkt vooral Vechtpoort mogelijkheden te bieden. Ook het Zwarte Water aan de zuidkant van Holtenbroek en aan de kant van Frankhuis lijkt geschikt voor dergelijke woningbouw. De Sekdoornseplas en na beëindiging van de zandwinning de Bomhofsplas bieden ook veel kansen om een waterwoonmilieu te creëren, bijvoorbeeld een heus waterwoondorp.

Daarnaast is er nog een aantal locaties die kansrijk zijn, maar waar nader onderzoek moet uitwijzen of ze ook werkelijk geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan watervilla’s op de Milligerplas en in Dijklanden. Dijklanden is in het Structuurplan genoemd als mogelijke locatie voor waterwoningen.

Bij wonen op water gaat het tenslotte ook over woonschepen en –arken. Zo is in de visie een uitbreiding van het aantal ligplaatsen opgenomen. Mogelijke locaties zijn de Philosofenallee, de Vondelkade, de Willemsvaart/Oude Veerweg, de nieuwe Vecht en na vertrek de Schaepman lakfabriek wellicht ook de Schaepmankade. Ook is het de bedoeling om de woonschepen aan het Haersterveer te behouden in plaats van te saneren, zoals in de jaren ’80 het plan was. Daarnaast zijn er plannen om de woonschepen aan het Almelose Kanaal en de Weteringkade meer leefruimte te bieden door een aantal schepen te verplaatsen naar elders aan het Kanaal of de Weteringkade of aan het evenwijdig lopende koelwaterkanaal.

Om te kijken welke locaties in aanmerking komen voor wonen op of aan het water is advies gevraagd aan het waterschap, Rijkswaterstaat en het Woonschepenoverleg Zwolle. Ook is er een inschatting gemaakt wat het effect van de locaties op de buurt zal zijn. Tenslotte zijn de locaties beoordeeld op gebied van natuur en landschap, milieu, recreatie en stedenbouw.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Van Dooremolen: “wonen op water is de toekomst””

  1. Gooi Voorst (vanaf spoorlijn t/m Holtenbroek) maar plat, heb je EN een hele mooie woonlocatie dicht bij de stad (daar hoort toch geen industrie thuis) EN er kunnen woningen aan het water gerealiseerd worden.

Reacties zijn gesloten.