Gedichtenwedstrijd rondom 4 mei

Foto van auteur

Zwolle – Scholieren uit de hoogste klassen van de basisscholen en leerlingen van het middelbaar onderwijs in Zwolle kunnen weer meedoen aan de gedichtenwedstrijd rondom 4 mei. Dit jaar is het thema: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’

De prijswinnaars mogen hun gedicht voordragen tijdens de gedachtenisbijeenkomst, voorafgaand aan de stille tocht op 4 mei. In de gedichten moet het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei centraal stelt, naar voren komen. Dat is dit jaar ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ Een jury -met daarin onder meer oud-stadsdichteres Alet Boukes en jonge verteller van het jaar 2013, Marieke van Bolderen- zal bepalen welke gedichten er winnen in de verschillende categorieën. De gedichtenwedstrijd is voor het basisonderwijs al een traditie geworden. Met name leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs doen enthousiast mee, ook vanwege hun betrokkenheid bij het onderhoud van een aantal oorlogsmonumenten in de stad. Hopelijk doen dit jaar ook meer leerlingen uit het voortgezet onderwijs aan de wedstrijd mee.

Degenen die op de 1e en 2e plaats eindigen mogen hun gedicht tijdens de gedachtenisbijeenkomst zelf voorlezen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 4 mei om 18.30, voorafgaand aan de stille tocht, in de Oosterkerk aan de Bagijnensingel 15 te Zwolle. Daarbij zijn onder meer aanwezig vertegenwoordigers van het provinciaal en gemeentelijk bestuur. 
De gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door de werkgroep Gedachtenisbijeenkomst 4 mei. Aan deze werkgroep nemen deel: vertegenwoordigers van de kerken uit Zwolle, de Joodse Gemeenschap en het Humanistisch Verbond. 
Gedichten kunnen tot 8 april worden gemaild naar kees.hogendorf@kpnmail.nl onder vermelding van naam van de dichter, leeftijd en de school.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)