MEE, PCOB en Unie KBO slaan handen ineen

Foto van auteur

Zwolle – Welke hulp kan en wil ik ontvangen? Een vraag die, zeker voor thuiswonende ouderen, steeds belangrijker én lastiger te beantwoorden wordt. De inrichting, organisatie en facilitering van cliëntondersteuning aan ouderen kan beter, zo blijkt uit onderzoek.

Om het belang van ouderen beter te kunnen dienen, gaan de professionele cliëntondersteuners van MEE en de vrijwillige ouderenadviseurs van PCOB en Unie KBO intensiever samenwerken. Hiertoe ondertekenen de organisaties Unie KBO, PCOB en MEE op maandag 28 september een samenwerkingsovereenkomst, tijdens de viering van de internationale week van de ouderen van Unie KBO en PCOB.

De samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om plaatselijke MEE-organisaties en de plaatselijke afdelingen van de PCOB en Unie KBO te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen om cliëntondersteuning op lokaal niveau samen vorm en inhoud te geven. In sommige gemeenten/regio’s betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking; in andere een intensivering van de samenwerking. Op die manier kan kennis en goede voorbeelden gedeeld worden en gezamenlijke voorlichting worden gegeven aan de eigen leden en achterban(nen). De ondertekening in Rijssen bevestigt de reeds geïnitieerde verkenning voor samenwerking tussen de lokale betrokken partijen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft cliënten het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een verwijzing is daarvoor niet nodig en de ondersteuning is gratis. Nog niet in alle gemeenten is dit recht ook voldoende bekend. Professionals en vrijwilligers kunnen elkaar aanvullen bij de uitvoering van de onafhankelijke ondersteuning. Samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadviseurs van Unie KBO en PCOB en MEE-consulenten, elkaar aanvullen en naar elkaar doorverwijzen is de meerwaarde van het samenwerkingsverbond. Dit draagt eraan bij dat ouderen en hun netwerk het beste geholpen worden, als zij gebruik willen maken van de Wmo.

Samenwerking vanuit ieders unieke meerwaarde
Ouderen hebben in de regel vaak de neiging zich terug te trekken. Door in de ondersteuning aandacht te besteden aan vragen rondom participatie, zingeving, het sociale netwerk en de woonomgeving kan vereenzaming, gezondheidsverlies, overbelasting en uiteindelijk zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen worden. Om te zorgen dat ouderen naar vermogen mee blijven doen, kan de formele ondersteuning van MEE en de informele ondersteuning via de ouderenbonden versterkend werken.

MEE-consulenten beschikken over gedegen kennis en expertise over kwetsbare mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Zij werken levensbreed en hebben veel kennis over vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, relaties, inkomen en wonen. Zij richten zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, benut.

Een belangrijke meerwaarde van vrijwillige ouderenadvisering is dat ouderen de belangeloze ondersteuning door leeftijdsgenoten als laagdrempelig en vertrouwd ervaren. Ook heeft de vrijwillige ouderenadviseur doorgaans meer tijd beschikbaar dan de MEE-consulent. Evenals bij andere cliëntondersteuners is sprake van vertrouwen, staat de vrijwillige ouderenadviseur naast de hulpvrager, is onafhankelijk en laat de regie bij de hulpvrager zelf.

3 gedachten over “MEE, PCOB en Unie KBO slaan handen ineen”

  1. PCOB… Die organisatie die al zijn personeel eruit gooide en met een incompetent management is blijven zitten…oh ja die…Gereformeerde keuteldeukers zijn het…

Reacties zijn gesloten.