Ouderinitiatief BE-MA kiest voor RIBW Groep

Foto van auteur

Zwolle – Voor de begeleiding van (jong)volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum kiest Stichting BE-MA (Stichting ‘Bij Elkaar-Maar Apart’) voor RIBW Groep Overijssel. Het betreft de locatie Westenhage in Westenholte, Zwolle. Stichting BE-MA is een ouderinitiatief dat woonvoorzieningen realiseert voor mensen met een stoornis binnen het autismespectrum die zelfstandig willen wonen.

Een kenmerk is dat de deelnemers met een PGB de zorg financieren en daardoor de regie houden over hoe de zorg wordt geleverd. Op 17 december a.s. vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats die op 1 januari 2016 van start gaat. Vanuit BE-MA is er veel aandacht voor de randvoorwaarden om goed te kunnen wonen . "Begeleiding op maat moet passen bij mensen met een stoornis uit het autisme spectrum. Deskundigheid, vraaggestuurde zorg en een integraal aanbod zijn belangrijke peilers," aldus voorzitter Ton Schilderinck van BE-MA. "Daarbij sluit dat wat RIBW GO biedt prima aan met het uitgangspunt om bewoners zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te laten participeren en om het eigen leven vorm te geven." Egbert Gritter, voorzitter Raad van Bestuur RIBW GO: " Dit doen we door het vinden van eigen kracht en het geven van de eigen regie. Daarbij zijn we gericht op ontwikkeling en groei. We onderzoeken samen met de cliënt waar en hoe de eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt vergroot kan worden. Het nieuwe voor ons is dat de ouders ook actief betrokken worden bij onder andere het opstellen van het begeleidingsplan. "

Het project Westenhage is gestart in 2012. Het bestaat uit 14 woningen en 1 satellietwoning die zijn toegewezen aan de stichting BE-MA. De 14e woning is een gemeenschappelijke woning voor de deelnemende bewoners van de stichting. Naast de woningen is er een dienstencentrum met een grand café en een gezondheidshuis gevestigd.

RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel zorg aan mensen met een beperking als gevolg van ernstige psychische en psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding vormen de wensen en mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt. Wij bieden ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. Onze organisatie heeft locaties overal in Overijssel. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)