PVDA: Zorgen over financiën zorginstelingen

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – De PvdA Zwolle stelt het college vragen over de financiële problemen bij jeugdzorginstellingen. Aanleiding hiervoor is onder meer het bericht in dagblad de Stentor van 29 april 2016 dat jeugdzorginstelling Intermetzo op omvallen staat.

Er is bij Intermetzo sprake van een betalingsachterstand die in de miljoenen loopt. Naar verluidt moeten gemeenten echter nog miljoenen euro’s aan achterstallige betalingen aan Intermetzo betalen. Bronnen in Den Haag melden dat de jeugdzorginstelling eerst haar financiële huishouding op orde moeten hebben, voordat een beroep gedaan kan worden op het noodfonds. Intermetzo zelf wil de berichtgeving bevestigen noch ontkennen. Door de financiële problemen bij Intermetzo, een van de grootste jeugdzorginstellingen van het land, staat de zorg aan zo’n 4500 kinderen op de tocht. De 2300 mensen die er werken, moeten vrezen voor hun baan. De organisatie biedt geïntegreerde behandeling en zorg aan de jeugd met meervoudig complexe problemen en hun ouders. Indien deze organisatie op omvallen staat heeft dit grote gevolgen voor de jeugd en diens ouders, die al in een nare situatie zitten.

PvdA raadslid Birgit Michies: “Juist voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat de opgebouwde vertrouwensrelatie met de hulpverleners niet zomaar beëindigd wordt en dat hun behandeling wordt voortgezet”. Zij vraagt het college dan ook hoe gegarandeerd kan worden dat jongeren in Zwolle de zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben.

De PvdA ontvangt ook signalen van andere zorginstellingen dat betalingen te laat binnenkomen. Een reden hiervoor is de toename van administratieve handelingen. Waar de grote zorginstellingen eerder enkele contracten afsloten zijn dit er sinds de decentralisaties soms honderden, omdat met elke gemeente een apart contract afgesloten moet worden. Elke gemeente heeft eigen verantwoordingseisen en codes, waardoor sneller fouten gemaakt worden en betaling uitblijft.

Michies: “Het is natuurlijk zeer ongewenst als jeugdzorginstellingen hierdoor in financiële problemen komen en de jeugdhulp hierdoor onder druk komt te staan. Ik hoor dan ook graag van het college hoe de gemeente Zwolle omgaat het betalen van facturen van jeugdzorginstellingen”.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

10 gedachten over “PVDA: Zorgen over financiën zorginstelingen”

 1. Hoe zou dit nou zo komen? Hebben PvdA-ers zitten slapen of zo bij de bezuinigingen. Regeringsverantwoordelijkheid is ook kleur bekennen voor de afbraak op vele terreinen.

 2. Tja, PVDA jullie zijn mede-verantwoordelijk voor de doorgeslagen privatisering in de zorg. Mosterd na de maaltijd dus. En de zorg wordt meer en meer uitgekleed.

 3. Dit zegt wiki over de beleidsmaakster (dan rept wiki nog niet eens over haar man Tonnen verdiend aan Zorgbeleid

  Volgens de bronnen is het beteugelen van de kosten van de zorg de belangrijkste uitdaging van haar ministerschap en dat al sinds het begin ervan. Daarbij zet de minister in op meer marktwerking, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de zorgverzekeraars. Ondertussen vindt liberaal Schippers de keuzevrijheid en zelfbeschikking van de burger van het grootste belang en daarin wijkt ze af van haar voorganger Hoogervorst (ook VVD).

  Het opiniemaandblad Opzij riep Schippers in 2013 uit tot machtigste vrouw van het jaar.

  Edith Schippers was aanwezig bij de Olympische Winterspelen van 2014 samen met Mark Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

  Kritiek
  Het versoepelen van het rookverbod voor de kleine cafés aan het begin van haar ministerschap kwam Schippers al op stevige kritiek te staan. De kritiek verhevigde toen media in 2012 onthulden dat haar ministerie meer contacten met de tabaksindustrie onderhield dan eerder was aangenomen en door de minister gemeld.

  Minister Schippers overleefde drie maal een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer. In 2012 werd er eentje ingediend omdat Schippers de kamer onvoldoende zou hebben geïnformeerd over de kosten die gemoeid waren met het naar Nederland halen van de Olympische Spelen. Hetzelfde jaar werd een tweede, jegens Schippers en staatssecretaris Henk Bleker, naar aanleiding van hun afhandeling van de Q-koorts verworpen. In 2013 werd een motie van wantrouwen tegen Schippers ingediend over haar handelen ten aanzien van fraude in de zorg. Ook deze motie haalde het niet.

  Een gevoelige nederlaag was het in de Eerste Kamer sneuvelen van Schippers’ gewenste beperkingen op de vrije artsenkeuze eind 2014.

 4. Volgens bronnen Dick hmmmm. Tsja dan kun je alles schrijven. Sorry zit in een andere tijdzone. Maar vragen stellen over iets waar een regegings akkoord bent overeen gekomen

  Hmmm raar

 5. Dick, jouw PVDA voert al jaren het beleid van mw. Schippers uit, zonder enige vorm van protest. Je voorspelbare post over Minister Schippers is dus irrelevant.

 6. Beste Leo, als je het WLZ gewoon goed had gelezen…had je wel beter geweten

  jouw PVDA

  Geef enkel het democratische proces weer, als we het hebben over beleid in de zorg. Zeer veel zaken zijn gewoon ter stemming in de beide Kamers geweest. Zie link (over alleen 2e Kamer-zaken). Skippers is 100% verantwoordelijk voor even een citaatje uit dat Wiki-stukje

  Daarbij zet de minister in op meer marktwerking, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de zorgverzekeraars. Ondertussen vindt liberaal Schippers de keuzevrijheid en zelfbeschikking van de burger van het grootste belang en daarin wijkt ze af van haar voorganger Hoogervorst (ook VVD).

  Kats mislukt dus!

  Ben van nature positief ingesteld, maar over het functioneren van de zorgverzekeraars, bijvoorbeeld, kan ik nog wel heel wat (natuurlijk negatieve) tekst uitwisselen.

  Des te kwalijker de link “Tonnen verdiend aan Zorgbeleid”….door haar, toch al niet onbedeelde, man.
  Tuurlijk is de PvdA de enige coalitiepartner in een verstandshuwelijk. Maar hoef toch niet te memoreren aan het feit dat er destijds geen ander redelijk alternatief was voor deze regering.

  Valt me mee (tegen eigenlijk; had je skerper ingeschat) dat je niet over https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Rijn bent begonnen.
  ——-
  Maar goed, zo als altijd: mijn kaarten op tafel…ben graag een open boek….
  Jij stemt SP?

 7. Hoef dit niet toe te voegen lijkt me, volgens mij is mijn posting duidelijk genoeg…toch nog maar ff

  PVDA voert al jaren het beleid van mw. Schippers uit, zonder enige vorm van protest

  Uitvoeren beleid = geen democratisch proces?

Reacties zijn gesloten.