PBZ twijfelt aan keuze zorgaanbieder

Foto van auteur

TSN is één van de drie geselecteerde zorgaanbieders in Zwolle maar geeft op dit moment voor de PBZ fractie alle redenen om te twijfelen aan de “goede” keuze van het college. PBZ zegt, dat het college bij monde van wethouder Dannenberg, maar ook diens voorganger, altijd staande heeft gehouden dat er geen schoonmaakbedrijven zouden worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de thuiszorg zoals bedoeld en beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens de informatie van PBZ is TSN  recentelijk overgenomen resp. ingelijfd is door Asito schoonmaakbedrijven. De PBZ fractie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de door de nieuwe combinatie te leveren werkzaamheden. “Bovendien is door deze overname er nu een situatie ontstaan welke altijd als ongewenst door de gemeente kenbaar is gemaakt”, zegt de lokale partij. PBZ stelt daarom een aantal vragen aan het college.

  

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad heeft de fractie van PBZ de volgende vragen aan U;

 

 1. In hoeverre was U tijdens de aanbesteding op de hoogte van de overname activiteiten tussen Asito en  TSN ?
 2. Indien U op de hoogte was, welke actie(s) heeft U ondernomen om TSN duidelijk te maken dat de nieuwe combinatie die hieruit zou ontstaan niet in de visie van de gemeente past  ?
 3. Waarom heeft U, in het verlengde van uw eerdere uitspraken de aanbesteding van TSN niet ongedaan gemaakt ?
 4. Indien U tijdens de aanbesteding wel van de overname op de hoogte was, waarom is dit niet aan de Raad kenbaar gemaakt ?
 5. Indien U ten tijde van de aanbesteding niet op de hoogte was van de overname onderhandelingen, welke activiteiten gaat U dan thans ondernemen, immers de overnamepartner Asito past niet in de visie van de gemeente Zwolle ?
 6. Kan het niet zo zijn dat nu er een andere partner/ partij door de overname is ontstaan,  de selectie van TSN hierdoor teniet wordt gedaan ?
 7. Bent U college, niet bevreesd dat er vanaf  01 januari 2007 in de thuishulpsituatie teveel “onkundige” krachten worden ingezet door de nieuw ontstane combinatie, Asito/TSN ?
 8. De gemiddelde leeftijd van het personeel welke doorgaans door Asito wordt ingezet, is voor de doelgroep(en) in het kader van de WMO veel  te jong, kunt U die mening delen ?
 9. Indien U deze mening kunt delen, welke actie(s) gaat U hiertegen ondernemen ?
 10. Indien dit inderdaad het geval is welke activiteiten heeft U thans ondernomen om toch vooral kwalitatief maar ook tijdig gereed te zijn in het kader van de WMO, dus op  01 januari 2007 ?
 11. TSN heeft als enige geen uitspraak gedaan met betrekking tot de inspanning(en) om ook de medewerkers van de huidige zorgverlener over te nemen, welke zekerheden heeft U thans, na de overname, dat de nieuwe combinatie met Asito zich, in absolute zin , aan toegezegde kwaliteitseisen en inspanningsverplichtingen zal houden ?
 12. Graag verneemt de PBZ fractie uw antwoorden op zeer korte termijn, gelet op de termijn waarop één en ander van start dient te gaan ?

 

Namens de PBZ fractie

A de Boer, fractievoorzitter

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)