Inspectie dijken en kades afgerond

Foto van auteur

Zwolle – De meest opvallende schades aan de grasmat van de dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta werden dit najaar veroorzaakt door engerlingen (larve van een kever) en de Japanse Duizendknoop. Dit blijkt uit de dijkeninspectie van het waterschap. Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap nog actie.

Hierbij valt onder andere te denken aan bekramming, een soort ‘dijkenpleister’. Dijkinspecteurs controleerden afgelopen maanden of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn om ze in goede conditie de winter in te sturen. Bijzondere schades aan de grasmat van de dijken waren letsels veroorzaakt door engerlingen. De grasmat is essentieel voor dijken en dient als een soort beschermdeken. Op diverse locaties waren de wortels van de grasmat weggevreten, lag de grasmat los of ontstonden kale plekken. Ieder jaar komen op een aantal locaties dergelijke schades wel voor. Dit jaar waren deze ‘dijkwonden’ niet alleen meer in aantal, maar ook groter. Ook de probleemplant Japanse Duizendknoop dook vaker op dan voorheen. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden.

Aan de dijkencontrole van WDODelta, ging een droge periode vooraf. Hierdoor waren veel schrale zanddijken bruin verkleurd. Oorzaak hiervan is dat de grasmat op de dijk door de droogte minder houvast heeft in de ondergrond. Daardoor kunnen onderhoudsmachines wat sneller wegglijden, wat blijkt uit de toename van rijspoorschades. Op de overige dijken groeide het gewas (gras, bloemen, kruiden) nog behoorlijk. Dat verklaart het grote aantal percelen met lang gewas (200). Dijktaluds met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat veel schades aan het oog onttrokken worden. Ook is lang gewas aantrekkelijk voor muizen wat weer graafschade tot gevolg heeft.

Naast deze opvallende ‘dijkwonden’ kwamen ook dit najaar de ‘usual suspect-schades’ weer voorbij. Zo noteerden de inspecteurs zes vossenholen, 30 locaties met graafschade door konijnen en 33 beschadigde plekken door gegraaf van honden. De muskusrattenschades vielen mee (95). WDODelta controleert ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier is het waterschap er op tijd bij om eventuele schades te herstellen.

1 gedachte over “Inspectie dijken en kades afgerond”

  1. Haha, nou zie er toch de humor ervan in!
    er wordt gesproken over schrale dijken en een weggevreten gras mat!!
    zo onstaan er kale plekken op de dijk!
    ik zal de enige wel zijn die haar op de dijk ziet!

Reacties zijn gesloten.