“Hobbyjacht in Overijssel ten einde?”

Foto van auteur

Zwolle – Woensdag beslissen Provinciale Staten van Overijssel definitief over het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht. De jacht op vijf vrij bejaagbare soorten mag nu nog plaatsvinden zonder dat er sprake hoeft te zijn van schade of overlast. De indieners pleiten voor strengere regels. Op 20 januari van dit jaar werd het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht ingediend in de Provinciale Staten van Overijssel. Verschillende juristen en belanghebbenden werden er het afgelopen jaar bij gehaald door de provincie om uit te zoeken wat ze ermee aan moesten.

De conclusie van Gedeputeerde Staten: wij zijn niet bevoegd om aan de eisen van de burgerinitiatief te voldoen. Volgens de indieners is het niet een kwestie van niet kunnen, maar niet willen. Komende woensdag wordt er door de Provinciale Staten definitief over het lot van het burgerinitiatief gestemd. Initiatiefnemer Timo Roeke diende het initiatief in namens de burgers van Overijssel. "Ik hoop dat de partijen in de provincie door de reactie van Gedeputeerde Staten heen kunnen prikken. Volgens de nieuwe Natuurwet is de provincie namelijk wel degelijk bevoegd regels te stellen aan de jacht, anders zouden we nooit aan het initiatief zijn begonnen." Roeke blijft hoopvol: "Tijdens de laatste behandeling in de commissievergadering gaven de meeste fracties aan tegen jacht zonder nut of noodzaak te zijn, dus moeten ze het eigenlijk wel eens zijn met ons verzoek om regels te stellen aan de jacht, zoals die ook gelden bij schadebestrijding en populatiebeheer."

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

32 gedachten over ““Hobbyjacht in Overijssel ten einde?””

 1. Los van de vraag hoe men over de jacht denkt:

  Het burgerinitiatief vertelt maar een deel van de waarheid. Volgens de Faunawet zijn er weliswaar vijf soorten vrij bejaagbaar, maar rust op de jager wel de verplichting om aan verantwoord beheer te doen.

  “Vrij bejaagbaar” betekent dus niet dat jagers er maar op los mogen schieten. Het betekent alleen dat er voor deze soorten geen vrijstelling nodig is.

  Zo’n vrijstelling wordt afgegeven door de Provincie. De Provincie heeft dus gelijk dat ze in dit geval geen juridische middelen heeft om de jacht aan banden te leggen.

  Het gaat om de wilde eend, fazant, houtduif, haas en konijn.

 2. Nergens voor nodig die ‘hobbyjacht’ gewoon mee kappen. Er worden elke dag al miljoenen dieren geslacht. Dus nergens voor nodig dit. Laat die beestjes met rust!

 3. “Timo Roeke diende het initiatief in namens de burgers van Overijssel”.

  Niet namens mij , want van mij mag het gewoon doorgaan!

 4. Juist Riet. In de jacht zijn er grofweg 2 categorieen: Jacht en beheer- schadebestrijding. De vraag is nu alleen waar men nu over wil praten? De jacht in Nederland is zeer strikt gereguleerd en ik zie niet goed in waarom men hier weer aan wil sleutelen? Goed beheer is noodzakelijk voor een goede wildstand, maar ook voor het goed functioneren van verkeer en de akkerbouw. Wij zijn hier allen bij gebaat. Helaas is het vaak zo, dat mensen die niet bekend zijn met jacht hier anders naar kijken. Onbekend, maakt immers onbemind.

  Voor de volledigheid, de diersoorten die onder beheer/ schadebestrijding vallen zijn:
  Landelijke diersoorten: Mol, konijn, houtduif

  Provinciale geregelde diersoorten: Bosmuis, brandgans, ekster, grauwe gans, haas, holenduif, huismuis, kauw, kleine rietgans, knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, veldmuis, wilde eend, zwarte kraai

  Provinciaal geregelde standbeheersoorten: Beverrat, Canadese gans, damhert, edelhert, grauwe gans, knobbelzwaan, konijn, marterhonden,
  muntjak, muskusrat, nijlgans, ree, rosse stekelstaart, Siberische grondeekhoorn, verwilderde duif, verwilderde kat, verwilderde
  nerts, wasbeer en wild zwijn.

  De lijst laat u zien dat wanneer u een muizenvalletje plaatst om een huismuis te vangen, u al aan het jagen bent(!) Plezier of niet, u krijgt wellicht straks Timo Roeke achter u aan:D.

 5. Gelukkig iemand die het snapt. Jacht is geen hobby. Als je jaagt moet je dat met beleid doen zodat we tenminste een beetje evenwicht houden met de dieren. En ik ben helemaal een voorstander van het eten van dat wild. Dat is een stuk bewuster consumeren dan uit zo’n vleesflat; die hebben helemaal geen leven gehad als dier.

 6. Constructieve opmerking, Nile Rodgers (super muziek overigens!). Wild beheer is erg belangrijk. Een ree voor de auto/ trein is niet fijn. Voor het beest niet, maar ook niet voor de mens die het aanrijdt. Misschien eens kijken op onderstaand kranten bericht: http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/stoppen-met-afschieten-is-onmogelijk-zegt-natuurmonumenten-1.5808591

  Voor het welzijn van de dieren is het soms goed dat er dieren geslacht worden. Ellende zoals in de Oostvaardersplassen van een paar jaar geleden krijg je dan op grotere schaal…. Ik weet niet wat beter is.

 7. Oh dus om geen dier tegen de auto te krijgen moeten de wilde dieren maar vermoord worden? Natuur is hard en wreed ook in oostvaardersgebied maar is wel natuurlijk. Ook alle leeuwen en tijgers maar afmaken dus want die vreten ook kleine reetjes.

 8. Nile, In Nederland hebben we geen grote predatoren, zoals wolven. Wild beheer is bij ons gewoon noodzakelijk. Niet alleen hier, maar in heel West Europa. De schades en de aantasting van het dierenwelzijn zijn/is echt niet te overzien bij niets doen. Dit is een discussie waar mensen niet makkelijk uitkomen. In Nederland hebben we de zaken prima geregeld in tegenstelling tot andere landen in Europa. Waarom zou dit ultra strenge beleid nog verder aangetast moeten worden?

 9. Wolven komen terug klaas jan en ik heb zelf jacht vergunning gehad maar zag dat alle andere jagers paar keer per jaar naar Polen en Tsjechische wouden gaan om voor de kick groot wild te jagen. Hier in Nederland smoesen dat het voor beheer is maar onder tussen.

 10. Bij mij aan de rand van de stad wordt er behoorlijk op los geknald door zgn. hobbyjagers. Zullen ze niet zo blij mee zijn, wanneer er beperkingen gaan komen.

 11. Ik heb hier altijd een dubbel gevoel bij. Een beter leven gaat je stukje vlees niet krijgen. Wel zal de levensbeeindiging niet altijd even diervriendelijk verlopen. Maar zolang men halal vlees en offerfeesten toestaat zou het wel uitermate hypocriet zijn jagers aan banden te willen leggen.

 12. Dit heeft geen schijn van kans omdat de jacht op de 5 soorten bij wet geregeld is. Daar gaat de PvdD en Faunabescherming niet over maar de regering, 2de kamer en stastssecretaris die uitvoert. Flauwekul aktue die nideloos het systeem van democratie belast.

 13. Jagers zijn wrede moordenaars. Beheer bestand wat een gelul andere dieren en het koude weer houden de balans in stand.

  Bericht door Nile Rodgers, op 5 december 2016 16:12
  Oh dus om geen dier tegen de auto te krijgen moeten de wilde dieren maar vermoord worden? Natuur is hard en wreed ook in oostvaardersgebied maar is wel natuurlijk. Ook alle leeuwen en tijgers maar afmaken dus want die vreten ook kleine reetjes.

  Om jagers in alle gevallen moordenaars te noemen gaat wel erg ver. Uitgemergelde diertjes die een gruwelijke hongersdood sterven kun je beter verlossen. Dat het natuurlijk is maakt onnodig dierenleed niet meer geoorloofd.

 14. Als er een jachtverbod komt dan wordt het rustig naast de MediaMarkt im Zwolle.

  @Geheel Onzichtbare D

  U kunt het weten. U staat overal boven.

 15. Jagen is een ander woord voor dieren doden (lees vermoorden). Wie voor zijn plezier mensen vermoord is een lustmoordenaar. Waarom zou dat dan niet voor onschuldige dieren van toepassing zijn.
  ?Jagers? zijn lustmoordenaars.

 16. “plezierjacht ‘ hobbyjagen moet afgeschaft worden. Nergens voor nodig. Vreemde hobby ook, dieren doodschieten. Als er dan toch gejaagd moet worden om een of andere reden laat dan over aan beroeps, zoals boswachters.

 17. Het wildbestand op het majestueuze en idyllisch gelegen Chateau Rousseau verkeert in een perfecte balans, maar het is hard werken om die balans in stand te houden.
  En aangezien Madame Rousseau voor enige tijd in retraite is, heb ik voor vanavond maar eens een wilde Russische dame uitgenodigd om op te gaan jagen.

 18. Er is gewoon geen aantoonbare noodzaak voor deze jacht van een stelletje hobbyisten. Op bijvoorbeeld fazanten en hazen. Jaarlijks worden op deze manier meer dan een miljoen dieren afgeschoten. Verbieden deze rare hobby! Als je zo graag met wapens omgaat dan ga je maar op een schietvereniging. En laat je de natuur met rust.

 19. Wilders gaat pas begin 2018 zijn boek “De Pessimist” signeren. Waarschijnlijk gaat hij dit in de Drietrommeltjessteeg doen.

 20. Ik begrijp niet wat Wilders met het verbieden van hobbyjacht te maken heeft, Geheel Onzichtbare ‘Dick.’ . Verklaar is wat je bedoelt.

 21. Zo hé wat een goed argument zeg, om Wilders erbij te halen Grote Onzichtbare Dick. Ben jij een voorstander van de hobbyjacht, wat is jouw mening hierover?

 22. Bejamin, deze posting was bestemd voor het Pechthold artikel elders op dit weblog.

  Ik ben geen voorstander van hobbyjacht.
  De D. staat voor dimensie, ik werk niet bij het waterschap (Dick).

 23. Woon in het buitengebied. Het is vrij simpel. Als ik een vos of een marter tegenkom en ik ben in de gelegenheid, dan schiet ik hem neer. Anders blijven er geen kippen en katten meer over. Los van de schade aan huis en auto. Muskusratten zijn ook een uitdaging met hun gegraaf. Reeën heb ik vorig jaar nog wel gezien op het erf, maar niet direct last van. Mocht die wolf hier terugkomen (wat ik niet verwacht) en zich op ons erf melden schiet ik zeker. Das niet wreed, dat is voorkomen van ellende. Soms moet je de natuur een handje de goede weg op helpen. Allemaal niet zo’n punt van maken. Gebeurd al eeuwen.

 24. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat er nu uit gekomen is.

  Zelf ben ik opgegroeid met jagen. Ik heb de keuze gemaakt om zelf niet te gaan jagen. Eén keer in mijn leven een konijntje geschoten en zelf ook geslacht en nee, dat deed het niet voor me. Wel bekijk ik het genuanceerder dan hierboven beschreven wordt. Jagers zijn in het veld en de bossen en zijn met natuur in de breedste zin van het woord bezig. Het is heel normaal om af en toe een dier op te eten en het is goed om dan te zorgen dat zo’n dier een beetje fatsoenlijk aan zijn einde komt. De dieren die in het wild geschoten worden hebben tot dat moment een veel beter leven gehad dan alle dieren in de bio industrie bij elkaar!

  Dat gezegd hebbend is de noodzaak voor jacht (enkele uitzonderingen daargelaten) in Nederland niet aanwezig. Daar wordt vaak mee geschermd maar het is simpelweg onzin. Essentieel onderdeel van jagen is het doodschieten van een dier. Hoe je het ook wendt of keert: uiteindelijk hoort dat ook bij de hobby. En als je het hele jagen uitkleedt kom je tot de conclusie dat ook het doden van een dier bijdraagt aan het plezier van een jager in zijn/haar hobby. Maar laten we niet doorslaan: het gaat ook echt niet enkel om het knallen. Het is zoveel meer dan dat.
  Ik zie dat bij mijn vader. Die laat tijdens een jachtdag regelmatig konijnen, hazen, fazanten enz lopen puur omdat niet alles wat op hun pad komt geschoten hoeft te worden.

  En ook hier zijn het enkele halve Rambo’s die het verpesten voor de jagers die meer neigen richting natuurliefhebber.

 25. Weer zon burgercommitte van gepensioneerde zijkerds die niet te doen hebben.
  ga het lekker over stirenvechten hebben. Een oeroude spaanse traditie waar heel Nederland over valt

Reacties zijn gesloten.