Pleeggezinnen voor tieners gezocht

Foto van auteur

Zwolle – Ook voor pubers die thuis zijn vastgelopen is een pleeggezin vaak het beste alternatief. Op dit moment is Trias voor zo’n 30 tieners op zoek naar een passend gezin. Woensdag 12 april houdt Trias een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg aan de Herfterlaan 33 in Zwolle (aanvang 19.30 uur). Aanmelden kan via voorpleegouders@trias-groep.nl  of kijk op www.trias-groep.nl/pleegzorg/

lenna.jpg 

Veiligheid en structuur
Esther Rooseboom, matcher bij Trias Pleegzorg: "Het gaat om jongens en meisjes die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Die met vallen en opstaan daar mee moeten leren omgaan en hun eigen weg gaan zoeken. We merken dat toekomstige pleegouders soms huiverig zijn om een tiener in huis te nemen. Maar ik denk dat veel méér mensen geschikt zijn om tieners op te vangen dan zich melden. Zo is het meestal geen probleem als je werkt, of zelf al tieners hebt. En het hoeft geen traditioneel gezin te zijn; ook bij alleenstaanden, éénoudergezinnen of oudere stellen kunnen pleegkinderen soms goed geplaatst worden. Tieners hebben behoefte aan veiligheid, structuur en iemand die helpt bij de keuzes die ze moeten maken; een coach die hen begeleidt bij de laatste stappen naar zelfstandigheid." 

Informatieavond
Tijdens de informatieavond krijgen belangstellenden onder andere antwoord op vragen als: hoe word je pleegouder, welke vormen van pleegzorg zijn er, wat wordt er verwacht van een pleegouder en wat biedt Trias pleegouders. Ook is er ruim gelegenheid om vragen te stellen aan ervaren pleegouders en pleegzorgbegeleiders van Trias.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)