Waterschap sluit jaarrekening 2016 positief af

Foto van auteur

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) sloot vorig jaar af met een plus van 2,7 miljoen euro. Dat laat de jaarrekening 2016 zien. Lage rentetarieven, minder personeelslasten en lagere kosten aan energieverbruik zijn de voornaamste redenen van dit financiële resultaat. "Het Dagelijks Bestuur maakt zich er hard voor dat deze financiële opsteker ten gunste komt van onze belastingbetalers", zegt bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink. "Denk hierbij aan inwoners, agrariërs, ondernemers en beheerders van natuurterreinen."

herman_odink.jpg 

Aan het Algemeen Bestuur van het waterschap wordt tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 27 juni voorgesteld het saldo toe te voegen aan de reserves. "Op die manier kan het in de komende jaren worden ingezet om eventuele stijgingen van de waterschapsbelasting te voorkomen of op z’n minst te beperken", licht Odink toe. "De tarieven voor 2018 stellen we in november vast." Het positieve saldo is ook mede bereikt door kritisch te kijken naar investeringen, het uitvoeren van (meer) onderhoudswerk met eigen personeel en minder inzet van externe adviesbureaus. 

Uitdagingen
Net zoals afgelopen jaren, staan ook de komende jaren het waterschap grote uitdagingen te wachten. Odink: "Door de verandering van het klimaat moeten we voorbereid én bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen. Investeringen waar we echt kritisch naar kijken. Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk. Zowel met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijven, landbouw- en natuurorganisaties als zéker ook met de inwoners van ons gebied."

Daarnaast levert het waterschap ook zijn bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie. "Dat kost soms geld, maar levert ook geld op."

 

7 gedachten over “Waterschap sluit jaarrekening 2016 positief af”

  1. Goed idee, de kosten voor o.a. de waterlasten rijzen de pan uit.
    Goed moment om met dergelijke winsten de bedragen naar beneden bij te stellen.

  2. Als ik naar die volgevreten kop kijk kan er nog veel meer bezuinigd worden bij Het waterschap de opvreter van de maatschappij.

  3. Het waterschap, het meest onbegrepen en ondergewaardeerd instituut van NL. (Maar dan wel door hen die zonder enige kennis al een “mening” kunnen vormen en soms alleen al op het uiterlijk van een bestuurder afgaan).

  4. Helemaal mee eens zwollenaar nooi t op het uiterlijk iemand bekritiseren. In dit geval moet il een uitzondering maken. Een vlotte analyse van de foto zou ik zeggen dat ik odink eerder zou plaatsen als portefeuille beheerder van johnny walker.

  5. Ik heb zeker niks tegen de waterschappen, alleen is het wellicht handig en verstandig als de waterschappen wat meer informatie geven over wat ze precies doen, wat dat betreft is dit artikel een goede eerste aanzet.

Reacties zijn gesloten.