Digitalisering parkeren in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren een digitaliseringstraject ingezet, waarbij gestreefd wordt naar lage uitvoeringskosten. De meeste vergunninghouders geven zelf (kenteken) wijzigingen door en vragen zelf een nieuwe vergunning aan in het digitale loket www.zwolle.nl/parkeerloket. Bewoners loggen in met DigiD en bedrijven met E-Herkenning. Met de meeste vergunninghouders communiceren we per e-mail, ze betalen en verlengen via automatische incasso. Bij de handhaving (toezichthouders en scanauto) wordt gekeken naar het kenteken. In de ideaalsituatie is alles 100 % digitaal. Hier werken we de komende jaren verder naar toe.

Bewoners die niet  betalen en verlengen via automatische incasso kunnen nu zelf hun vergunning(en) voor het jaar 2018 verlengen en  betalen met iDEAL in het digitale loket via www.zwolle.nl/parkeerloket.