Isala: “sneller beter na dikke-darmoperatie”

Foto van auteur

Patiënten die in de Isala klinieken geopereerd worden aan de dikke darm en endeldarm kunnen voortaan sneller naar huis dankzij maatregelen die genomen zijn om het herstel te bevorderen. Hiervoor zijn maatregelen genomen op het gebied van voeding, mobilisatie, pijnbestrijding en voorlichting over wat de patiënt kan verwachten.  De opnameduur is hiermee verkort met 2 a 3 dagen. Tot op heden zijn er 50 patiënten volgens het protocol behandeld.

Op alle aspecten die bij een dikke-darmoperatie komen kijken viel er op het gebied van voeding, pijnbestrijding, perioperatief beleid en voorlichting nog wat te verbeteren. Zo krijgen patiënten op de vrijdag voorafgaand aan de week waarin ze geopereerd worden een voorlichtingsbijeenkomst waar uitgelegd wordt wat hen te wachten staat. Er wordt een film getoond over het hele traject en patiënten krijgen een kaart waarop zichtbaar gemaakt  is wat ze kunnen verwachten.

De kaart geeft een helder overzicht van wat de patiënt tijdens de opname kan verwachten en wat zijn of haar rol hierin is. Dit bevordert het herstel en verhoogt tevens de patiëntveiligheid tijdens het ziekenhuisverblijf. Ook het feit dat patiënten als groep geïnformeerd worden zorgt voor een ervaring die beter overkomt waar patiënten ook leren van vragen van anderen

Pijnbestrijding

De anesthesist brengt een slangetje in de rug voor de pijnbestrijding de eerste dagen na de operatie. Dit werkt meestal zo goed dat de patient de volgende dag uit bed kan en wordt dan overgenomen met tabletten. Door goede pijnbestrijding ervaart de patiënt minder stress.

Voeding

Ook de voeding is aangepakt Om het vasten zo kort mogelijk te maken krijgt de patient kort voor de operatie nog een koolhydratenhoudende drank. De volgende dag mag de patient al eten als hij niet misselijk is. Een goed gevoede patient herstelt sneller. Eerder moesten patiënten na een darmoperatie voorzichtig beginnen met eten en drinken. Bewezen is echter dat direct na de operatie overgaan op vast voedsel goed wordt verdragen en veilig is. Daarnaast bevordert het het genezingsproces.

Nazorg

Patiënten die betrokken zijn bij het programma voor versneld herstel na een dikke-darm-operatie hebben actief toezicht en begeleiding nodig als ze thuis komen. Eén tot drie dagen na thuiskomst wordt de patiënt gebeld om de status te controleren en krijgt men eventueel aanvullend advies. Na zeven tot tien dagen komt de patiënt nog een keer terug op de polikliniek voor controle.

Sneller Beter-project

Het aanscherpen van de protocollen is een project dat met twaalf ziekenhuizen in Nederland wordt gedaan. Van die twaalf ziekenhuizen scoort de Isala klinieken goed als het gaat om het in de praktijk brengen van de 18 punten die de kern van het snelle herstel programma vormen. De uitvoering van het traject gaat zo goed dat het nu tijd is hier meer bekendheid aan te geven. Het is goed dat de patiënten op de hoogte zijn dat meestal het herstel zo snel gaat dat patiënten ongelooflijk veel sneller naar huis gaat dan vroeger na zo’n operatie. Dit programma werkt zowel voor patiënten die een kijkbuisoperatie aan de darmen ondergaan als voor patiënten die een gewone open operatie aan de dikke darm ondergaan. Daardoor wordt het verschil tussen beide soorten operatie ook veel kleiner.