Eileuvers vieren carnaval met obs De Markesteen

Foto van auteur

Op vrijdag 1 februari komt de voltallige Raad van Elf van carnavalvereniging de Eileuvers carnaval vieren met de leerlingen van openbare Daltonschool De Markesteen, die voor de gelegenheid is omgedoopt in Markeflappers.

Voor die tijd wordt een schoolprins of –prinses gekozen die er zorg voor draagt dat alles volgens passende carnavalsregels verloopt. Tijdens het feest zelf wordt natuurlijk gehost, maar er is bijvoorbeeld ook een playbackshow. Verder verdient de carnavalskleding van de leerlingen aandacht, want met de leukste, grappigste of meest bijzondere outfits kunnen ze mooie prijzen winnen.

Vrijdag 1 februari viert openbare daltonschool de Markesteen carnaval! Het carnavalsfeest is de afgelopen twee jaar zo goed in de smaak gevallen bij leerlingen en leerkrachten dat besloten is er een jaarlijkse traditie van te maken. Zoals Zwolle Sassendonk heet in de Carnavalsperiode verandert ook de Markesteen haar naam op 1 februari namelijk in ‘de Markeflappers’. Omdat het feest in de onderbouw op een iets andere manier verloopt dan in de bovenbouw, is er gekozen voor een gescheiden opzet. Dit heeft ook te maken met een stukje rust en overzicht voor de leerlingen. ’s Morgens is het feest voor de onderbouw, ’s middags voor de groepen 5 tot en met 8. Bij de organisatie van het feest wordt de school geholpen door carnavalsvereniging de Eileuvers. Ook zal de voltallige Raad van Elf van deze vereniging aanwezig zijn. Stadsprins Heppie en Stadsprinses Aafke komen deze dag ook op bezoek

Ook wordt er uit de groepen 8 weer een echte schoolprins- of prinses gekozen op de Markesteen. Deze prins(es) gaat voorafgaand aan het feest de klassen rond en doet aankondigingen, kiest twee adjudanten, verzint een paar grappige schoolregels (proclamatie), opent het feest, enzovoort. Kortom: een verantwoordelijke taak! Er wordt de hele dag gehost en gefeest en er zal een playbackshow georganiseerd worden in de onder- en bovenbouw. Er wordt extra aandacht besteed aan de feestkleding deze dag, want daar vallen mooie prijzen mee te winnen!

De Markesteen is de enige openbare daltonschool in Zwolle. In het daltononderwijs staat een aantal principes centraal: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid en samenwerking. Het hiermee leren omgaan blijkt leerlingen een goede basis te geven voor het vervolgonderwijs. De school zoekt daarbij steeds naar passende vernieuwing.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)