Locatie stembureau Wythmen gewijzigd

Foto van auteur

Kiezers in en direct rondom Wijthmen kunnen 22 november niet terecht in het stembureau dorpscentrum De Elhof, Erfgenamenweg 14. Dit omdat het gebouw verbouwd wordt. Het Bureau Verkiezingen heeft daarom een andere locatie als stembureau aangewezen: Parochiehuis van de Rooms Katholieke Kerk, Valkenbergweg 24.

Uiteraard blijft gelden dat iedereen vrij is om met de stempas in een willekeurig stembureau binnen de gemeente Zwolle zijn of haar stem uit te brengen.