Installatie lector Morele Vorming aan GH

Foto van auteur

Vrijdag 24 november om 14:00 uur vindt de officiële installatie plaats van de lector Morele Vorming op de Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle. Dr. Pieter Vos zal een lectorale rede uitspreken getiteld ‘Tussen vage waarden en strakke normen. Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs.’


Het lectoraat Morele Vorming speelt een belangrijke rol in de versterking van de Gereformeerde Hogeschool (GH) als kenniscentrum. Het lectoraat wordt gevormd door een lector, Pieter Vos, en een kenniskring. In deze kenniskring zijn zowel het werkveld (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) als de lerarenopleidingen van de GH vertegenwoordigd.

Onderwijspraktijk

Uitgangspunt van het lectoraat is de onderwijspraktijk waarin leraren dagelijks voor de opgave staan kinderen mede op te voeden tot volwassen en verantwoordelijke burgers. Ook richt het lectoraat zich op de vraag wat in opleiding en nascholing vereist is om aan deze opgave professioneel vorm te kunnen geven.

Deugdenbenadering

De lectorale rede heeft de titel meegekregen: ‘Tussen vage waarden en strakke normen. Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs.’ In de rede zal ingegaan worden op de mogelijkheden en voorwaarden van zo’n deugdenbenadering, in het bijzonder in het christelijk onderwijs. Pieter Vos over de deugdenbenadering: “De school heeft als taak bij te dragen aan de morele vorming van kinderen. Maar hoe pak je dat aan? In een deugdenbenadering ligt de nadruk niet op het volgen van regels en normen en ook niet op het praten of discussiëren over waarden. Het gaat om de vorming van de persoon die zich een aantal goede eigenschappen eigen maakt, zoals trouw, moed, barmhartigheid of tolerantie. Deze eigenschappen noemen we deugden. Ze kunnen geleerd worden door oefening in de praktijk en door het volgen van goede voorbeelden. Je hebt ze dus niet vanzelf of van nature. Daartoe moet je gevormd worden.”

Onderwijs

“Een deugdenbenadering in het onderwijs daagt leerlingen en leraren uit om het beste van zichzelf te laten zien. Leraren kunnen alleen iets bijdragen aan de vorming in waarden en normen als ze deze zelf personifiëren. De leraar komt dus zelf in beeld en daarmee ook zijn deugden. Een goede leraar is een leraar die deugt”, zo betoogt Pieter Vos in zijn rede.

Informatie

U bent van harte welkom op 24 november in het gebouw van de GH. Om 14:00 uur zal de installatie van het lectoraat beginnen. Het bezoekadres van de GH is Grasdorpstraat 2 in Zwolle. Op www.lectoraatmorelevorming.nl kunt u een routebeschrijving vinden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)