Grote oefening vrijwillige dijkwachters

Foto van auteur

Op zaterdag 18 en 25 november gaan zo’n 300 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland oefenen in de praktijk. Hierdoor raken de dijkwachters vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen.

Beide zaterdagen vinden de oefeningen plaats in de regio zuid van het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland. Dit betekent dat de dijken ten zuiden van de Vecht en het Zwolle-IJsselkanaal aan een praktijktest worden onderworpen. Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag al om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan oranje hesjes met het opschrijft ‘DIJKWACHT’. De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats.

Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.   

Dijkwachtorganisatie
Het Waterschap Groot Salland heeft 536 km dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers.
Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het bestaande draaiboek worden bijgesteld.

Waar vinden de oefeningen plaats?

Zaterdag 18 september
* Vanaf de Schipbeek naar de monding van de IJssel bij Deventer.
* Vanaf de monding van de IJssel bij Deventer richting Wijhe.
* Op deze dag zullen zo’n 50 dijkwachters de dijken inspecteren.

Zaterdag 25 september
* Vanaf Wijhe langs de IJssel tot aan de Spooldersluis (Zwolle).
* Vanaf de Spooldersluis langs het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water en de zuidzijde van de Vecht tot aan Vilsteren.
* Stad Zwolle, Almelose Kanaal en langs de Sallandse Weteringen tot aan de stuw bij Wijhe.
* Op deze dag zullen zo’n 250 dijkwachters de dijken inspecteren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)