Wijkplatform Hanzeland

Foto van auteur

Het wijkplatform van Hanzeland vindt plaats  dinsdag 21 november in het Grand café Lübeck aan de Lübeckplein 14. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Wijkwethouder Martin Knol zal de stand van zaken weergeven rondom het project Spoorzone. De gemeente werkt aan een Projectopdracht om in 2007 te komen tot een integrale visie op de Spoorzone.