GroenLinks wil onderzoek naar tevredenheid burgerinitiatieven over contact met gemeente

Foto van auteur

Zwolle – De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, haalde onlangs stevig uit naar gemeenten: “Gemeenten leven in hun eigen wereld, zijn log, traag, tegenstrijdig en ondoorzichtig”. Deze uithaal kwam naar aanleiding van het onlangs door hem gepresenteerde rapport: Burgerinitiatief: ‘Waar een wil is…’ Op basis van onderzoek onder burgerinitiatieven concludeert de Nationale Ombudsman dat 44% van hen (zeer) ontevreden is over de contacten met de gemeente. “Wij zijn helaas niet één gemeente, maar een veelkoppig monster” citeert hij een ambtenaar in het rapport.

Raadslid Remko de Paus wil van het college weten of het zich in het beeld dat door de Nationale Ombudsman wordt geschetst herkent. “Zwolle heeft de afgelopen vier jaar ingezet op meer ruimte voor initiatieven van onderop. We weten dat dit een proces is van vallen en opstaan. Ons bereiken verhalen van beide kanten. Wij hebben nu behoefte aan een totaalbeeld over hoe initiatiefnemers het contact met onze gemeente ervaren”.

De fractie pleit voor een vergelijkbaar onderzoek onder Zwolse burgerinitiatieven. Daarnaast wil de fractie  weten wat de uitkomsten zijn van het gesprek dat de Nationale Ombudsman op 12 april over dit onderzoek had, met onder meer de Overijsselse burgemeesters.

Foto 1
GroenLinks wil onderzoek naar tevredenheid burgerinitiatieven over contact met gemeente