Travers heeft nieuwe bestuurder

Foto van auteur

De Raad van Toezicht van TRAVERS heeft een nieuwe bestuurder benoemd, Gideon Alewijnse. Daarmee is voorzien in de vacature die ontstaat omdat directeur-bestuurder Ronald van den Berg begin 2007 gebruik maakt van de regeling voor vervroegde uittreding. Van den Berg is sedert 1974 verbonden geweest aan TRAVERS en haar rechtsvoorgangers.

Alewijnse (39) treedt in januari 2007 in dienst van TRAVERS. Hij zal dan ingewerkt worden door Ronald van den Berg. Met ingang van 1 februari 2007 bekleedt Gideon Alewijnse de functie van bestuurder. Ronald van den Berg treedt met ingang van die datum terug als directeur-bestuurder en blijft tot 1 april a.s. aan TRAVERS verbonden als adviseur.

Welzijn en kinderopvang, de domeinen waarop TRAVERS actief is, zijn voor Alewijnse geen onbekend terrein. Eerder was hij als directeur, interim-manager en adviseur werkzaam bij zowel welzijns- als kinderopvanginstellingen. Op dit moment is Alewijnse werkzaam bij Evean, een groot zorgconcern actief in geheel Nederland op het gebied van ouderenzorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en kinderopvang. Hij is daar directeur van twee werkmaatschappijen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)