Mooie resultaten voor deltaWonen in de afgelopen vier jaar

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – DeltaWonen heeft opnieuw positieve resultaten behaald in de visitatie van 2018. Op alle onderdelen is de goede score van 2014 vast weten te houden of zelfs verbeterd. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening naar de klanten en de samenwerking met zakelijke partners verder te verbeteren.

Delta Wonen wil een goed en objectief beeld hebben van het functioneren als woningcorporatie. Daarom laat deltaWonen zich één keer in de 4 jaar visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie. Deze commissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties, de manier waarop belanghouders betrokken worden, de financiële bedrijfsvoering en de manier waarop het toezicht en bestuur (governance) bij deltaWonen functioneert. In het Visitatierapport 2018 wordt deltaWonen beschreven als ‘ambitieus, zakelijk en met een sociaal hart’.

Behaalde resultaten Visitatie 2018

Prestatiegebied Cijfer 2014 Eindcijfer 2018
Presteren naar opgave en ambities 7,1 7,2
Presteren volgens belanghouders 7,1 7,2
Presteren naar vermogen 7,7 7,7
Governance 7,2 7,2

 

Oordeel visitatiecommissie 2018
De visitatiecommissie noemt deltaWonen ‘een professionele organisatie die zich door ontwikkelt. De corporatie is actief om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de sociale woningvoorraad af te stemmen op de behoefte van de klant en markt. Medewerkers krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan de visie en de strategie’. Wel raadt de commissie deltaWonen aan om oog te blijven houden op een gezonde balans tussen ambities en werkdruk en om nóg meer de verdieping op te zoeken in de samenwerking met partnerorganisaties.
Evert Leideman: ‘Wij zijn trots op de behaalde resultaten! De afgelopen 4 jaar was turbulent. De vraag naar goedkope huurwoningen nam toe, de verhuurdersheffing is gestegen en de regelgeving werd verzwaard met invoering van de herziene woningwet en de nieuwe governance code. Ondanks dat hebben we op alle gebieden toch mooie prestaties kunnen leveren. Met de inzichten die de visitatie ons verschaft, zien wij kans om onze relatie met de huurders, de samenwerking met stakeholders, én onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren”.
U kunt het volledige Visitatierapport lezen op de website: https://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/publicaties/nieuws/goede-resultaten-deltawonen-in-afgelopen-4-jaar/
Hier vindt u ook de schriftelijke bestuurlijke reactie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)