Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht

Foto van auteur

Foto: Jan la Faille

Zwolle – Vanaf het begin van de sloopactiviteiten van de centrale in juli 2016 is er inmiddels 28 maanden en 150.000 uur gewerkt aan het verwijderen van de technische installaties, de gebouwen en funderingen en het afwerken van het terrein. De oplevering van de werkzaamheden zal ongeveer een maand langer duren dan gepland en is nu voorzien voor eind januari 2019.

Inmiddels zijn duizenden tonnen aan sloopafval afgevoerd via vrachttransporten over de weg en per schip. Daarnaast is er een begin gemaakt met het aanvoeren van teelaarde en klei voor het afwerken van het terrein na de sloop. 

Er staan nog  overgebleven gebouwdelen en de resterende ketels die nog gesloopt moeten worden. Het eerste dat nu gaat verdwijnen zijn de gebouwen van de oudste productie-eenheden HC1 en HC2. De installaties binnen deze gebouwen zijn al verwijderd en afgevoerd. Daarna zijn de ketels van de eenheden HC3 en HC4 aan de beurt. Deze ketels worden gefaseerd gesloopt tot alleen het bovenste gedeelte, het penthouse, en de staanders overblijven. Het restant zal dan in 2 keer worden neergehaald, door het in te snijden en omver te trekken. Het kantoorgebouw en de er direct achterliggende hijshal blijven behouden. De hijshal is het laatste deel van de centrale met de gevelkenmerken van beton en glas.

Er is circa vier kilometer aan betonnen leiding met een diameter van 1,5 tot 2 meter uit de bodem gehaald. Het grondwerk is voor 90% klaar. Het grondwerk bestaat globaal uit twee activiteiten: het verwijderen van de koelwaterleidingen en funderingsresten en het afwerken van de bodem. De dijkdoorvoeringen van deze koelleidingen waren van metaal en zijn inmiddels ook verwijderd. De dijken zijn hersteld onder toezicht van het waterschap, waarbij aan de buitenzijde een versterking is aangebracht met wilgentenen.

Voor het verwerken van de laatste (betonnen) funderingsresten zal de mobiele breekinstallatie terugkomen om ook het laatste beton te vermalen tot granulaat. Het terrein wordt geëgaliseerd met zand en daarna afgewerkt met teelaarde. Het terrein zal uiteindelijk ingezaaid worden met graszaad.

Afgelopen twee jaar was ENGIE, de eigenaar van de centrale, gefocust op de sloop van Centrale Harculo. Concrete plannen voor de resterende gebouwen zijn er op dit moment niet. Met Stichting BOEi  is ENGIE al lang in gesprek over een nieuwe bestemming voor het dienstengebouw de hijshal. In februari 2018 is door BOEi een inloopavond georganiseerd. ENGIE en BOEi onderzoeken momenteel of en zo ja hoe de toekomstige samenwerking vorm kan krijgen.

Foto's 8
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Einde sloop van Centrale Harculo komt in zicht - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille