Inspiratiemiddag over groen en natuur in de zorg

Foto van auteur

Zwolle – Zorgverleners merken dat hun cliënten gelukkig worden van contact met groen en natuur. Ze kunnen hun aandacht beter vast houden, het geheugen wordt aangesproken en groen en natuur maakt cliënten blij. Op 2 november 2018 organiseert de provincie Overijssel met een aantal partners een inspirerende middag over zorg en groen. In Zorgcentrum Zandhove in Zwolle delen zij de resultaten van hun projecten. Er zijn workshops over Grijs, Groen en Gelukkig, de beleeftuin van revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle, de wandelende huisarts, groene dagactiviteiten en een vitamine-G route voor kinderen in ziekenhuizen. Ook geeft Roos van Doorn (docent communicatie en natuurbeleving bij Van Hall Larenstein) een presentatie over groen en zorg.
De bijeenkomst is voor iedereen in Overijssel die zorg verleent en geïnteresseerd is in een ‘Natuurlijke zorgaanpak.’ De inspiratiemiddag is gratis en aanmelden kan via www.overijssel.nl/zorgengroen. Hier staat ook het programma voor de middag.

Deelnemers aan de inspiratiemiddag ervaren hoe groenbeleving een plek kan krijgen in de zorg. Ze leren kijken met een andere bril; hoe kan ik mijn zorg ook anders organiseren? Hoe kan ik groen beter inzetten? De ervaringen van zorgverleners met groen en natuur laten zien hoe soms met simpele ingrepen al een mooi resultaat bereikt kan worden voor cliënten. Een zorgverlener vertelt: “Door met mijn cliënt naar buiten te gaan en samen bessen te plukken in onze tuin kreeg ik voor het eerst werkelijk contact!” Dit soort ervaringen wil de provincie Overijssel met haar partners breed verspreiden om zo andere zorgverleners enthousiast te maken over zorg en groen en om concrete stappen te kunnen zetten op weg naar een meer groene zorg.