Zwolle ontwikkelt Topinnovatiecentra

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om in te spelen op economische veranderingen, zoals technologisering en robotisering. Deze veranderingen vragen veel van de bedrijven, werknemers, opleiders en overheden in deze stad en de regio. Daarnaast vragen grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie en klimaatadaptatie om kennisdeling en innovatieve oplossingen. Innovatiecentra kunnen een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze vraagstukken.

Vier innovatiecentra in Zwolle
Er zijn in Zwolle nu vier innovatiecentra. Het Polymer Science Park is het innovatie- en expertisecentrum voor de kunststoftechnologie, in het Health Innovation Park wordt gewerkt aan groei en innovatie voor de gezondheidssector, bij Enexis staat de energietransitie centraal en de partners van de Climate Campus zijn koplopers op het gebied van klimaatadaptatie.

Unieke kenmerken
Wat deze centra bijzonder maakt is het feit dat R&D-afdelingen van grote bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en start-ups samenwerken aan innovatieve oplossingen. De samenwerking vergemakkelijkt  kennisdeling en bevordert bundeling van krachten. Hierdoor zijn al verschillende innovatieve producten tot stand gekomen, zoals op maat gemaakte 3D-geprinte producten van kunststof en een uniek markeringssysteem voor radiotherapie in de zorg.

Visie
De gemeente Zwolle wil samen met de innovatiecentra en de daarbij betrokken partijen het gesprek voeren over wat nodig is om de innovatiecentra verder te helpen in hun ontwikkeling. Hiervoor is door het college van B en W een visie vastgesteld. De visie zet in op het versterken van de kracht van de innovatiecentra, zodat ze zich ontwikkelen tot topinnovatiecentra.

Foto 1
Zwolle ontwikkelt Topinnovatiecentra