Moet herbestemming Statenzaal kostendekkend zijn?

Foto van auteur

Foto: Ellen la Faille

Zwolle – De hele gemeenteraad benadrukte maandagavond dat de Statenzaal aan de Diezerstraat midden in het centrum “een parel” is van de stad en dat er naar een passende herbestemming voor dit historisch monument moet worden gezocht. Op dit moment maken diverse culturele ondernemers gebruik van dit pand zonder huur te betalen. De gemeente moet nu jaarlijks 85.000 euro bijleggen in de exploitatie.

Als eigenaar van dit pand zoekt wethouder René de Heer naar een herbestemming van dit gemeentelijk vastgoed en nodigt geïnteresseerde partijen uit met plannen te komen voor de invulling van dit gebouw. Zowel maatschappelijke als commerciële initiatieven of een mix van beide zijn welkom. Het college stelt wel als criteria dat het erfgoed en de historie van het pand zichtbaar moet blijven, dat het een toegankelijk gebouw wordt voor een breed publiek en een impuls zal geven aan het aantal bezoekers aan de binnenstad en de levendigheid van de Diezerstraat zal versterken. Ook een link met ‘democratie’ kan zeer passend zijn in dit gebouw, dat tot 1971 de vergaderzaal was van de Provinciale Staten van Overijssel. Tevens blijft het als trouwlocatie dienst doen.

Hierover vond maandagavond een debat plaats in de gemeenteraad op initiatief van de oppositiepartijen PvdA, D66 en CDA. Deze drie partijen pleitten ervoor dat het gebouw een bestemming krijgt voor kunst en cultuur. Te denken valt dan aan expositieruimtes voor kunstenaars, ateliers, werkplekken voor culturele ondernemers, ontmoetingsplekken e.d.

De wethouder heeft aangegeven dat verhuur van het Statenzaalcomplex wel moet leiden tot een marktconforme huurprijs en in ieder geval kostendekkend moet zijn. PvdA, D66 en het CDA zijn het niet eens met dit criterium. Als de exploitatie markconform en kostendekkend moet zijn verwachten zij dat alleen commerciële partijen als huurder in aanmerking komen en de kansen voor kunst en cultuur kleiner worden. Leo Elfers van het CDA: “De commercie moet ondergeschikt en dienend zijn voor kunst en cultuur en de huur hoeft niet kostendekkend te zijn.” Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente structureel moet bijdragen in de exploitatie. Vooral de VVD, maar ook de ChristenUnie wees erop dat commerciële initiatieven niet slecht hoeven te zijn en ze verwezen naar het succesvolle Waanders in de Broeren. Kunst en cultuur in combinatie met horeca en verhuur van ruimtes aan culturele ondernemers zou denkbaar zijn.

Wethouder De Heer reageerde op het debat in de gemeenteraad en gaf aan dat het nog niet zo eenvoudig zal zijn een partij te vinden die het complex wil huren: “initiatiefnemers staan niet in de rij.” Hij is er geen voorstander van dat alleen initiatieven op gebied van kunst en cultuur worden toegelaten, want dat is een “uitsluitend criterium”. Wel wil hij initiatieven op dit gebied in de  eindselectie zwaarder laten meewegen, maar in eerste instantie wil hij zoveel mogelijk partijen de kans geven met plannen te komen zonder op voorhand initiatiefnemers uit te sluiten. Wel blijft hij vasthouden aan een kostendekkende huur.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)