Zwolle levert bijdrage aan rijksmonument Spinhuis

Foto van auteur

Het college stelt de gemeenteraad voor om 2 ton bij te dragen aan de restauratie van het monumentale Spinhuis. In dit voormalige Huis van Bewaring wil de familie Boer van de Librije een vijfsterrenhotel met restaurant en een kook- en wijnschool vestigen.

Na leegstand van enkele jaren en een zoektocht naar mogelijke andere functies voor het pand, is de gemeente verheugd over de herbestemming van het gebouw. Een goede herbestemming was niet eenvoudig, onder meer vanwege de bouwkundige structuur van het pand. De investeringskosten voor de restauratie zijn zeer hoog en de eigenaren kunnen geen beroep doen op monumentensubsidieregelingen. Het Spinhuis is in 1739 gebouwd als provinciaal tuchthuis. De cellen en dienstruimten waren gesitueerd rondom een binnenplaats. Daarna is het gebouw enkele malen uitgebreid, met name rond 1877. Sinds 1967 is het een rijksmonument.

De verbouwplannen zijn tot stand gekomen in goed overleg met de gemeentelijke monumentenafdeling en de rijksdienst voor de monumentenzorg.

Bijdrage gemeente

De volledige investering in het Spinhuis bedraagt circa € 6,5 miljoen. Aangezien de gemeente zeer veel waarde hecht aan deze herontwikkeling wordt voorgesteld om een bijdrage uit het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) te doen. Het initiatief van de familie Boer heeft een aanjaagfunctie op andere ontwikkelingen die in het gebied (zijn) ontstaan. Met deze herbestemming wordt de omgeving sterk verbeterd. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage wordt verleend voor de verbetering van het pand zelf en voor het behoud van de bijzondere bouwkundige elementen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Zwolle levert bijdrage aan rijksmonument Spinhuis”

Reacties zijn gesloten.