GL/DG wil controle op inkoop duurzaam hout

Foto van auteur

In 2010 zijn gemeenten verplicht minimaal 50% van hun inkopen duurzaam doen. Duurzaam houdt in dat rekening gehouden worden met milieu, sociale en mondiale aspecten van de dienst of het productieproces. De fractie van GL/DG vindt het van groot belang dat de gemeente voortvarend werkt aan duurzaam inkopen. In een brief spitst GroenLinks/De Groenen zich toe op duurzaam hout.

 

Al in 2005 heeft wethouder van Dooremolen toegezegd dat hij de raad zou informeren over het al dan niet gebruiken van duurzaam hout in de gemeente. Tot op heden heeft de groene partij hier niets van vernomen, zegt de fractie. Begin dit jaar werden door het onderzoeksbureau EVA resultaten van het onderzoek naar duurzaam inkopen door verschillende gemeenten gepresenteerd.  Eén van de resultaten was dat 88% van de gemeenten beleid heeft geformuleerd voor duurzaam hout, maar daar geen controle op blijkt uit te oefenen. Met name bij de verzelfstandigde onderdelen van de gemeente vindt geen controle plaats. Volgens bureau EVA moeten gemeenten procedures ontwikkelen en handhaven, zodat het beleid niet alleen bij woorden blijft, zegt GL/DG. Zwolle doet al zeker 5 jaar mee met duurzaam inkopen van SenterNovem. GroenLinks/De Groenen is erg benieuwd naar de resultaten, en stelt een aantal vragen aan het college in Zwolle.

De brief van GL/DG:

In de gemeente Zwolle wordt in de openbare ruimte nog veel gewolmaniseerd hout gebruikt, bv. voor zitbanken en hekwerken. Dit hout is geïmpregneerd met schadelijke wolmanzouten die milieu- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Sinds juni 2004 mag een bepaald soort gewolmaniseerd hout, CCA-hout, niet meer gebruikt worden in de woningbouw, voor speeltoestellen en door particulieren, b.v. in de tuin. CCA-hout is verduurzaamd hout dat naast chroom en koper ook arseen bevat. In de afgelopen jaren is enorm veel gewolmaniseerd hout met arseen gebruikt. Denk alleen maar aan het overgrote deel van alle schuttingen die in de afgelopen 10 jaar geplaatst zijn. GroenLinks/De Groenen wil dat de gemeente het gebruik van geïmpregneerd hout helemaal stopt. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden zoals hout dat door middel van azijnzuur of hoge druk en temperatuur is verduurzaamd. Ook kunnen vaak andere materialen dan hout worden gebruikt. Daarnaast wil GroenLinks/De Groenen dat de gemeente haar burgers voorlicht over hoe zij zorgvuldig om kunnen gaan met geïmpregneerd hout, vooral waar nog arseen in is verwerkt.

Voor duurzaam geproduceerd hout is er het bekende FSC-keurmerk. Gemeentes kunnen ervoor kiezen om alleen maar hout van dit keurmerk te gebruiken. In het bestek van aanbestedingen kan eenvoudig opgenomen worden dat aanbieders slechts hout met het FSC-keurmerk of een ander keurmerk dat aan de beoordelingsrichtlijn voldoet mogen gebruiken.

COS Nederland organiseert een benchmark ‘Duurzaam inkopen’ (zie www.duurzaamheidsmeter.nl) waar gemeenten hun eigen inkoopbeleid op het gebied van duurzaam inkoop kunnen vergelijken met andere gemeenten. Van deze benchmark worden geregeld tussenstanden opgemaakt. Tijdens de tussenstand van 12 oktober dit jaar bleek de gemeente Tilburg koploper te zijn. Over Zwolle konden wij geen gegevens vinden. Duidelijk was wel dat er bij vele gemeentes nog veel te verbeteren is wat betreft duurzaam inkopen. De gemiddelde score was slechts 32%, wat bij ons de vraag doet rijzen wat de score van
Zwolle was.

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1.      Heeft de gemeente beleid ontwikkeld voor het gebruik van duurzaam hout?

2.      Zo ja, hoe controleert u dit beleid? Zo nee, bent u van plan binnenkort beleid hieromtrent te ontwikkelen?

3.      Bent u bereid de beoordelingsrichtlijn voor duurzaam hout toe te gaan passen?

4.      Doet de gemeente Zwolle mee aan de benchmark van het COS voor duurzaam inkopen?

5.      Zo ja, weet u welke score Zwolle heeft? Zo nee, bent u bereid aan deze benchmark mee te gaan doen?

6.      Bent u er net als wij tevreden over dat SWZ met duurzaam hout gaat werken? Bent u bereid om het werken met duurzaam hout ook bij andere partners in de stad te stimuleren?

7.      Bent u bereid om bijvoorbeeld in de Wijzer  aandacht te besteden aan het zorgvuldig omgaan met geïmpregneerd hout?

8.      Wat zijn de ambities en resultaten van het contract dat de gemeente Zwolle met SenterNovem heeft over duurzaam inkopen?

Namens fractie GroenLinks/deGroenen

Anneke Nusselder