SP wil uitbreiding stad op locatie Haerst

Foto van auteur

De SP in Zwolle vraagt maandagavond, tijdens de vergadering over het voorontwerp Structuurplan 2020, via een motie een uitbreiding van de stad op de locatie Haerst te overwegen. Daarmee wordt bebouwing van ongeveer 4.000 woningen op inbreidingslocaties als de Vechtpoort, Stadsbroek, Dijklanden en IJsselvizier voorkomen.

SP wil in Haerst een nieuwe Zwolse wijk…

De Zwolse SP is van mening, dat een nieuwe grote wijk (Vechtpoort) bij Berkum te belastend is, en doordat te zijner tijd de hoogspanningsmasten in Haerst door de sluiting van centrale Harculo verdwijnen er daar wel ruimte is voor grootschalige woningbouw.

De motie:

MOTIE

Onderwerp: ONDERZOEK UITBREIDINGSLOCATIE HAERST

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 20 november 2006, behandelend het voorontwerp structuurplan 2020.

Overwegende dat;

–         Er nog een onderzoek wordt verricht naar de verwachtte bevolkingsgroei in Zwolle;

–         Een mogelijke uitkomst kan zijn dat de bevolking groeit met meer dan 4.000 woningen tot 2020;

–         De inbreidingslocaties lijken te stuiten op grote bezwaren;

–         Er in het structuurplan gekozen wordt voor een grote uitbreidingslocatie onder Berkum;

–         De verkeersontsluiting van deze wijk zowel bij een gering aantal woningen als een grote hoeveelheid woningen miljoenen euro’s kost;

–         De middelen voor ontsluiting moeten worden verdient door de geplande woningbouw;

–         De ontsluiting via de Ceintuurbaan en N35 onwenselijk is gezien de verkeersdruk op deze wegen;

–         Berkum wordt ingesloten door A28 en spoorlijn hetgeen al veel geluidsoverlast met zich meebrengt;

–         Een nieuwe randweg opnieuw geluidsbelasting zal veroorzaken en de luchtvervuiling in het gebied doet toenemen;

–         Een brug over het watergebied en de uiterwaarden van de Vecht onwenselijk is vanuit bescherming van de natuurwaarden en het recreatiegebied;

–         Er bij een quickscan naar de locatie Haerst is gesteld dat o.a. de aanwezige hoogspanningsmasten een beperking geven in het aantal te ontwikkelen huizen;

–         Deze hoogspanningsmasten op termijn zullen verdwijnen vanwege het sluiten van de centrale Harculo;

–         De locatie Haerst (Bomhofsplas) in de woonwatervisie als mogelijke woonlocatie wordt aangewezen;

Van mening dat

–         Het onderzoek naar de bevolkingstoename moet worden afgewacht;

–         Er geen sprake van kan zijn om een gering aantal woningen te bouwen ten zuiden van Berkum in verband met de kosten voor aanleg van de ontsluiting;

Verzoekt het college;

–         Bij een toename van 4.000 woningen of meer locatie Haerst opnieuw te overwegen als mogelijke uitbreidingslocatie in plaats van locatie Vechtpoort.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Edwin Koster

Margriet Twisterling

 

Toelichting

De quickscan over het gebied ten noorden van de Vecht liet een aantal knelpunten zien waardoor het college besloot deze locatie niet verder te onderzoeken. Echter, locatie Vechtpoort kent ook een groot aantal knelpunten, waaronder de ontsluiting, toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook is het gebied qua authenticiteit het beschermen waard. De aanleg van wegen kan niet worden bekostigd uit de exploitatie, wanneer de wijk onder Berkum te klein van opzet wordt. Maar een grote wijk is een enorm belasting voor de wijk Berkum, die daarmee mogelijk haar eigen karakter verliest.

Als belangrijk knelpunt in Haerst werden de hoogspanningsmasten gezien die het gebied doorsnijden. Nu deze masten gaan verdwijnen, is dit geen obstakel meer. Indieners zijn van mening dat bij een intensieve bevolkingstoename beter kan worden gekozen voor een nieuw dorp bij de stad, met eigen voorzieningen. Wanneer gekozen wordt voor een gedifferentieerde woningbouw, kunnen hier zowel de sociaal-, midden- en hogere inkomens gehuisvest worden.

Voordeel is dan tevens, dat de discussielocaties (Stadsbroek, Dijklanden, IJsselvizier) niet meer te hoeven worden benut. De groene vingerstructuur blijft hiermee intact en voor alle wijkbewoners blijft het groen op korte afstand beschikbaar, waarmee de leefbaarheid is gediend.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

9 gedachten over “SP wil uitbreiding stad op locatie Haerst”

 1. Ik snap het niet helemaal. Wat heeft de centrale Harculo in Zwolle – zuid nu met de hoogspanningsleidingen in Haerst te maken.

  Als de IJsselcentrale al weggaat, duurt het in ieder geval nog jaren

 2. De IJsselcentrale zou toch pas over 15 jaar dicht gaan?

  Maar volgens Google Earth staan er bij de Hearst haast geen hoogspanningsmasten… En hier in Zuid staan ze ook bijna bij mensen in de achtertuin (Schermerhornstraat).

  En dan zou het bij Berkum te belastend zijn? Als je in de Hearst gaat bouwen moet iedereen natuurlijk weer via de A28 de stad in en staat die binnen de kortste keren weer vol.

 3. Die kabels kan je toch ook onder de grond leggen? Dat gebeurt in veel steden. Verder heb je op deze lokatie niet erg veel last van de A28, omdat de wind meestal de andere kant op staat. Geen gek idee van de SP.

 4. Het is echt tijd om flink de hoogte in te gaan. Er is gewoon geen ruimte meer en alle weilanden structureel volbouwen is ook geen optie lijkt me. Het stoort me enorm dat veel mensen kortzichtig denken over hoogbouw. We belasten het milieu en de natuur enorm met de expansie waarmee Zwolle te maken heeft. Alles maar naast elkaar zetten ipv op elkaar is de doodsteek voor de natuur. De term horizonvervuiling is bijna egoistisch wanneer je die plaatst in de hoogbouw context. De meeste tegenstanders bekijken dit puur vanuit hun eigen persoonlijke gevoel dat ze hebben tegen hoogbouw. Te vaak houdt men vast aan allang vervlogen tijden en met die mentaliteit komt er geen schep in de grond.

 5. Ik vind zowiezo dat als je jezelf netwerkstad noemt.
  Je de stad Zwolle, en Kampen maar gewoon met elkaar moet verbinden, door huizen aan beide zijden naar elkaar toe te bouwen.

 6. Een snelle visie op hoe ik zwolle/kampen in 2020 wel zou willen zien (ongeveer 😉 )

  –Combineer stadshagen 2, kampen zuid en ‘hearst’ en maak daar een lang gerekte strook (‘strip)van. Ontzie de natuur van noordoost kampen en zwolle noord/oost/zuid.

  –Creer op voorsterpoort een centrum(een soort downtown) met WOONtorens, horeca, detailhandel, leisure, en kantoor torens.

  –Creer met lightrail of metro een verbinding, waarmee je binnen een half uur van zwolle zuid naar kampen kan reizen, met maximaal 6/7 minuten tussen elk station.

  —GEEN hoogbouw op de ‘strip’ tussen kampen en zwolle, maar gevarieerd en landelijk wonen, met zicht op de stad en een snelle bereikbaarheid daar naar toe.

  beknopt:

  nieuw ontwikkelen:

  — Wonen > de ‘strip’ (kampen zuid<>strip midden<>stadshagen 2)

  — Werken > Voorsterpoort

  — Uitgaan > Zwolle centrum, kampen centrum

  — Cultuur & recreatie > Kampen zuid, Zwolle centrum.

  Een metro lijkt me toch wat te hoog gegrepen voor Zwolle 😉

  Een paar extra stations is geen gek idee, met name Zwolle-Zuid en Stadshagen/Voorsterpoort.

Reacties zijn gesloten.