Coffeeshops voorzien in een maatschappelijke behoefte

Foto van auteur

“Uitgangspunt van het coffeeshopbeleid is dat er voldoende coffeeshops zijn om een uitgebreid illegaal circuit te voorkomen.” Dat antwoord de gemeente Zwolle op vraag van D66; “of de samenleving ermee gediend is dat er toezicht op de Zwolse coffeeshops is, en dat daarmee de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk uit de illegaliteit wordt gehouden.”

“Het is beter voor de scheiding van de markt van harddrugs en softdrugs dat softdrugs wordt aangeboden in coffeeshops die voldoen aan alle criteria en waarop volop door allerlei instanties controle zit dan de handel over te laten aan het illegale circuit”, zegt de gemeente. “Exploitanten van coffeeshops moeten voldoen aan de eisen van het gedoogbeleid en de eisen van de Drank- en horecaverordening. Indien de exploitanten en de coffeeshops aan alle eisen voldoen worden de coffeeshops als een normaal bedrijf beschouwd. Een exploitant dient zich te houden aan eisen van het gedoogbeleid (AHOJG criteria = geen alcohol, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 gram en voorraad van 500 gram). Daarnaast dient de exploitant te voldoen aan de eisen ten aanzien van goed levensgedrag (verklaring van goed gedrag, gestelde eisen in Drank- en Horecawet, Bibob).”

“Het beleid geeft duidelijk aan wat de straf is die bestuursrechtelijk en strafrechtelijk wordt opgelegd, bij elke overtreding. Een voorbeeld van bestuursrechtelijke overtreding is directe intrekking van de gedoogbeschikking. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat voor de desbetreffende coffeeshop nooit meer een gedoogbeschikking zal worden verstrekt. Indien een volgende exploitant aan de criteria voldoet zal op basis van het huidige Coffeeshopbeleid opnieuw een gedoogbeschikking verstrekt worden. Coffeeshops worden daarmee gelijk behandeld als de overige horecabedrijven.”

Vraag : Bent u van mening dat het huidige aantal coffeeshops niet moet afnemen;
Antwoord: Ja. sinds Coffeeshop Zero Zero enkele maanden gesloten is, blijkt uit gegevens van de Belastingdienst dat het aantal klanten bij de overige coffeeshops flink toeneemt. De Belastingdienst heeft na de inval bij Coffeeshop Zero Zero de overige coffeeshops bezocht en gevraagd of zij merken dat het drukker is geworden. Hierop is bevestigend geantwoord. De politie bevestigt de toename van klanten bij de overige coffeeshops, met name bij coffeeshop Het Binnenhof (Steenstraat) was in het begin op straat rondom de coffeeshop drukker dan voorheen. De politie geeft wel aan dat sinds Het Binnenhof zelf maatregelen heeft genomen ten aanzien van overlast, waardoor de drukte inmiddels is afgenomen.

Vraag : Heeft u een beleid dat er opgericht is om het aantal vergunningen via een uitsterfconstructie te laten verminderen, zo ja sinds wanneer en hoe luidt dit.
Antwoord: Nee.

Vraag : Onderschrijft u de wens van de burgemeester van Maastricht om de verkoop van softdrugs verder te legaliseren;
Antwoord: De gemeente Zwolle heeft niet de drugsproblematiek zoals in Maastricht. Maastricht heeft veel drugstoerisme met alle overlast van dien. Daarvan is in Zwolle geen sprake. Het Nederlandse softdrugsbeleid is dat de verkoop van softdrugs onder stringente voorwaarden (AHOJG- criteria) wordt gedoogd, echter de kweek en handel in grote hoeveelheid softdrugs (de achterdeurproblematiek) is ingevolge de Opiumwet niet toegestaan. De burgemeester gaat over de openbare orde en in het kader daarvan heeft hij het coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit beleid is bedoeld om te komen tot een regulering van de markt en overlast en openbare orde problemen tegen te gaan. De achterdeurproblematiek is niet op gemeentelijk niveau op te lossen. Wel is het zo dat de gemeente Zwolle met het de Politie, het Openbaar Ministerie, Essent en de woningbouwverenigingen een convenant heeft gesloten voor de aanpak van Hennepplantages. Deze plantages zijn in strijd met de Opiumwet en leveren vaak gevaarlijke situaties op. De bestrijding hiervan wordt gecoördineerd aangepakt.

Vraag : Onderschrijft u het standpunt dat de huidige coffeeshops in Zwolle voorzien in een maatschappelijke behoefte;
Anwoord: Ja.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Coffeeshops voorzien in een maatschappelijke behoefte”

  1. Wat ik mis bij het antwoord is dat een koffie shop niet bij scholen mogen zitten,en het zou een goede zaak zijn om deze te weren bij jeugt caffe’s in horeca gebieden.

  2. @jurie

    Het lijkt mij beter dat jij zelf uit de buurt van de jeugt caffe’s blijft en je minder druk maakt om eventuele coffeeshops in de buurt van scholen.

  3. jaja, je moeten je houden aan regels! maar de weg van het product naar de coffieshop is een illigalie-tijd. in de shop word het verwerkt tot een legale substantie en als je vervolgens mee naar buiten loopt met of teveel grammetjes of een warme joint heb je een boete van ome agent. ja de overheid heeft dit geweldig opgezet!

Reacties zijn gesloten.