Tien jaar Vangnet voor zorgmijders

Foto van auteur

Zwolle – Het Team VIA (Vangnet, Informatie en Advies) dat een onderdeel vormt van de GGD Regio IJssel-Vecht, bestaat dit jaar tien jaar. Eén van de activiteiten die georganiseerd wordt, is een jubileumcongres. Dit vindt donderdag plaats in de raadszaal in het stadhuis van Zwolle.

Tijdens dit minisymposium geven inspirerende sprekers hun visie op de bemoeizorg. Zo zullen Pieter Hilhorst, columnist van de Volkskrant, Jaap Peters, auteur van het boek ‘Intensieve menshouderij’ aanwezig zijn. Dagvoorzitter is Peter Vader. Wethouder Erik Dannenberg houdt een inleiding, net als teamleider Team VIA Wim van der Vegt, en er zijn muzikale optredens van ‘Emotie’ en ‘Höllenboer’. Team VIA begeleid mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen. Ze hebben adequate hulp nodig maar zullen hier zelf niet om vragen. Meestal kampt de persoon met meerdere problemen en betreft het een complexe situatie. Het team biedt een helpende hand op basis van signalen uit de omgeving. Deze signalen zijn veelal afkomstig van mensen die zich zorgen maken om de (toekomstige) cliënt. VIA ontvangt jaarlijks meer dan 400 aanvragen voor hulp.

Het streven is in eerst instantie de cliënt staande te houden. Door het opbouwen van contacten met deze persoon probeert het Team de situatie leefbaarder te maken. “Ons einddoel is een ‘vangnet’ te creëren rondom de cliënt dat hem in staat stelt om, ondanks de eventuele beperkingen, een zelfstandig leven te leiden.”

Team VIA heeft een unieke werkwijze. De kracht zit ‘m in de samenstelling van de groep hulpverleners van verschillende instanties. Door samen te werken binnen één team, kunnen wij deskundigheid en ervaring bundelen waardoor een vangnet ontstaat voor de meest kwetsbaren in de maatschappij.

Het Team VIA bestaat uit circa 25 hulpverleners die samenwerken vanuit verschillende organisaties. Dit zijn de GGD Regio IJssel-Vecht, Stichting CAD, Riagg, Zwolse Poort, Bureau Jeugdzorg, RIBW Zwolle, Stichting De Kern, Mee IJssel Oevers en de betrokken gemeenten in de regio IJssel-Vecht.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)