D66: ‘de vervuiler betaalt’

Foto van auteur

D66 in Zwolle wil dat bij stijging van de parkeerdruk in Holtenbroek – ná ingebruikneming van de nieuwe panden van het Deltioncollege – de kosten van dan noodzakelijk in te voeren parkeervergunning voor wijkbewoners door de gemeente Zwolle jaarlijks op Deltion moeten worden verhaald en worden vergoed aan de wijkbewoners.

De partij vraagt de gemeenteraad via een amendement steun voor het standpunt dat ‘de vervuiler betaalt’. Niet alleen voor het Deltioncomplex moet dit gelden, maar in het vervolg ook voor andere bedrijven en instellingen.

 

Overwegende, dat:

a)      Bedrijven en instellingen vóór vestiging op een nieuwe locatie of uitbreiding op een bestaande locatie verplicht zijn tijdig een adequaat vervoers- en parkeerplan op te stellen.

b)      Het adequate vervoers- en parkeerplan wordt vereist ter voorkoming van een verhoogde parkeer-druk en –overlast in de omgeving/wijk waarin zij (terzijnertijd) gevestigd zijn.

c)      Bij een niet adequaat vervoers- en parkeer-plan huidige buurtbewoners voor een dan in te voeren parkeervergunning kosten maken.

 

Draagt B&W op:

 1. Binnen een aantal maanden, maar tijdig vóór de opening van de nieuwe schoolgebouwen van het Deltioncollege, in de wijk Holtenbroek gedurende verschillende dagen en tijdstippen daarop een nulmeting naar de bestaande parkeer-druk en – overlast uit te hebben (laten) voeren.
 2. Binnen 6 maanden ná opening van de schoolgebouwen een nieuwe meting naar de dan bestaande parkeer-druk en –overlast uit te (laten) voeren.
 3. Bij geconstateerde stijging van de parkeer-druk en –overlast jaarlijks de kosten van dan noodzakelijk in te voeren parkeervergunningen voor wijkbewoners vanaf 2008 in rekening te brengen bij het Deltioncollege en restitutie te verlenen aan de wijkbewoners van de door hen betaalde vergoeding voor de parkeervergunning.
 4. Dit regime hierna in het vervolg ook voor andere bedrijven en instellingen in te voeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan J. Zelle (D66)

5 gedachten over “D66: ‘de vervuiler betaalt’”

 1. Prima zaak.
  Maar gaan we dat z?©lfde dan ook voor de bewoners van de Stationswijk en Assendorp instellen? Ben bang dat h?©?©l veel bedrijven van het Hanzeland dat niet erg leuk zouden vinden.

 2. Goedemorgen,..

  Waarschijnlijk ben ik nog niet wakker, maar ik zie ineens in de gehele stad parkeerautomaten staan. Van Palestrinalaan tot de Gouverneurlaan. Burgers die standaard een vergunning moeten aanvragen, wat uiteraard niet goedkoop is ?©n waarbij hun privacy ernstig wordt geschaad: Als men bezoek krijgt wordt dit geregistreerd.
  Dat bedrijven die veel parkeerruimte claimen hiervoor aangeslagen worden klinkt best begrijpelijk, maar is feitelijk de problemen op het bord van de ondernemer schuiven. Dit is natuurlijk geen wenselijke ontwikkeling, aangezien de burger behoefte heeft aan bedrijven, winkels en scholen. De kosten worden bovendien indirect doorgespeeld aan het volk of de ondernemers zullen uitwijken naar meer rendabele locatie’s. Het lijkt mij dan ook zaak dat het openbaar vervoer gratis wordt: Zeker als je de binnenstad autoluw wil maken en internationale parkeerbedrijven hiervan willen profiteren. Het geld dat verdwijnt wordt niet in de lokale structuur gepompt, maar verdwijnt voor een groot deel in de zakken van aandeelhouders. Het lijkt mij dan ook een goede zaak als er sowieso bij nieuwbouw ondergrondse parkeerruimte wordt gerealiseerd, waarbij de “vervuiler” dus haar “vuil” binnen eigen muren houdt. (Net zoals met de regeling dat nieuwbouw ook een aantal procent aan kunst moet realiseren, lijkt me parkeergelegenheid, duurzaamheid en energievoorziening een nuttige (verplichte) aanvulling. Verder lijkt het me eerder een goede zaak als werkgevers via gunstige constructie’s de fiets en openbaar vervoer stimuleren. Dit moet belastingtechnisch dan ook goedkoop kunnen. De kosten verhogen als negatieve prikkel is als het continu slaan van een hond die uiteindelijk het trucje wel leert, maar je in de rug bijt als je even niet oplet. Openbaar vervoer gratis, waarbij resultaten niet direct in cijfers zijn om te zetten, is op de lange termijn ongetwijfeld rendabel, aangezien een maatschappij goed zal functioneren wanneer het bloed zonder obstructie’s kan rondvloeien. De file-vorming in de stad is een ernstige beschadiging voor de lokale economie: Ook de hieruitvloeiende milieu-vervuiling is een zware belasting. Cijfers zijn zeer moeilijk te genereren, maar het lijkt me dat al met al het zeer effici?«nt zal zijn indien we serieus gaan nadenken over hoe wij de stad gezond willen houden. Het huidige beleid is een doorn in het oog bij de meeste burgers: Uren in de file staan om je auto betaald stil te zetten, of anders met het openbaar vervoer veel betalen in verhouding met het comfort en de effici?«ntie m.b.t. de tijden en locatie’s. Goed, ik heb weer genoeg gebazeld en waarschijnlijk is het water naar de zee dragen,….. Blijkbaar vindt iedereen het allemaal maar prima en laat men zich liever uitknijpen door een log en frustrerend systeem,…… Veel plezier in de spits en bij Q-park,.. Groet Rinze….

 3. Hoewel ik de redenering kan volgen, heb ik meer vragen dan antwoorden.
  In de eerste plaats, hoe gaan we om met de positieve effecten die een ROC Deltion oplevert voor de stad Zwolle? Anders gezegd, de benadering komt op mij nogal eenzijdig over.
  In de tweede plaats betekent dit standpunt bijvoorbeeld dan ook dat de ondernemers van winkelcentrum de Dobbe de kosten die samenhangen met een betere verkeerstoegankelijkheid van het winkelcentrum moeten ophoesten?
  Waar ligt de grens van de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van ondernemers/bedrijven?

  Moet bijv. Isala de verbeteringen aan de Ceintuurbaan gaan betalen?

 4. Die grens is al aangegeven door de overheid zelf. Neem nu de IJsseltoren. Door regelgeving, onder het mom van iedereen in de trein etc. mag dit kantoor maar 450 parkeerplaatsen herbergen terwijl er 1600 werknemers zijn die ook nog eens 43 km. gemiddeld van hun werk wonen! Het is natuurlijk niet te verkopen als er vervolgens een nood-parkeerplaats (tijdelijk) op het oude Rova terrein wordt gemaakt omdat niet iedereen zijn auto kan parkeren..ja duh..

  Regeren is vooruitzien. Dat houdt in, wel iets langer dan je neus lang is..

Reacties zijn gesloten.