Medewerkers Trias moeten snel scoren

Foto van auteur

Zwolle – Donderdagmiddag werd in de Sint Michaëlskerk aan de Grote Markt te Zwolle het onderzoeksrapport ‘Jeugdzorg 2008, toewijding taboe?’ overhandigd aan minister Rouvoet. De Vereniging voor Jeugd en Kinderzorg (VJK) is de initiatiefnemer van dit onderzoek, vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het onderzoek is uitgevoerd door Christelijke Hogeschool Windesheim. Voormalig tv-presentator Victor Deconinck leidde het gesprek met de minister.

Door het verdwijnen van de traditionele godsdienstige kaders is de rol van levensbeschouwing in de jeugdzorg ook verdwenen. De vereniging wilde met dit onderzoek erachter komen of echte betrokkenheid te rijmen is met professionaliteit of dat toewijding taboe is? De onderzoekers hebben ruim 40 diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van de jeugdzorginstelling Trias en deze interviews geanalyseerd. Hoe gedreven mag de medewerker zijn? Geldt voor alles het protocol en is de zorg een product? Deze vragen kwamen in het onderzoek aan de orde. Daaruit blijkt dat de medewerkers erg betrokken zijn bij de cliënten, maar weinig ruimte vinden om er voor de jeugdigen te zijn. Reden hiervoor is de druk om snelle resultaten te behalen.

De medewerkers hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat ze een gesprek over het onderwerp zinvol en zelfs essentieel vinden. Hun eigen levensbeschouwing is namelijk van grote invloed op hun manier van werken. Naast de presentatie van het onderzoek werd op 15 mei veel aandacht besteed aan de projecten van de vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg. Projectleiders uit Kosovo, Albanië, Bosnië en andere Balkanlanden presenteerden hun activiteiten op een informatiemarkt. Ook de Zwolse maatjesprojecten ‘Kamerama’ en ‘Match’ waren vertegenwoordigd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)