Leerkrachten aan de slag met techniekonderwijs

Foto van auteur

Zwolle – Op 14 mei vond op de Gereformeerde Hogeschool de eerste bijeenkomst plaats van de nascholingscursus Natuur en Techniek. In deze cursus worden leerkrachten uit het primair onderwijs onderwezen in de didactiek en de inhoud van het vakgebied Natuur en Techniek.

Theorie en praktijk gaan in de cursus samen op. De thema’s uit Natuur en Techniek gaan over echte dingen die deel uitmaken van de leefwereld van ieder kind. Bomen, vogels, magneten, computers en mobieltjes roepen bij kinderen allerlei vragen op die kunnen leiden tot een leerproces.

Door op een aansprekende manier Natuur en Techniek in de klas onder de aandacht te brengen kunnen kinderen al op jonge leeftijd geïnteresseerd raken. Leerkrachten krijgen daarom naast voldoende kennis in het vakgebied ook handreikingen om de interesse en nieuwsgierigheid van kinderen in het leerproces in te zetten. Leren door onderzoeken en ontwerpen is het motto van de onderliggende didactiek.

Vandaar dat cursusleider Ben Beudeker, techniekdocent op de GH de leerkrachten ook zelf met een praktijkopdracht aan het werk zette. Enthousiast werd er deze middag door leerkrachten gewerkt aan het ontwerpen en maken van een brug. Ontwerpeisen waren: papier als bouwmateriaal, een minimale overspanning van 1 meter en een draagkracht van 250 gram.

Vanuit het project VTB-pro (Verbreding Techniek Basisonderwijs professional) krijgt de Gereformeerde Hogeschool een subsidie waardoor leerkrachten in het primair onderwijs geschoold kunnen worden in het geven van lessen Wetenschap en Techniek. De pabo van de GH werkt hierin samen met een aantal andere pabo’s in Nederland geselecteerd om scholing te verzorgen in het vakgebied Wetenschap en Techniek. De subsidie maakt het mogelijk om ruim 180 scholingsarrangementen voor leerkrachten en studenten in het primair onderwijs te verzorgen.

Basisscholen die belangstelling hebben voor de nascholingscursus kunnen contact opnemen met de heer Ben Beudeker van de Gereformeerde Hogeschool via tel. nummer 038-425 55 42.