Swollwacht geeft tips voor doorstroom van bussen

Foto van auteur

Zwolle – “Bussen staan vast in verkeer Zwolle” was in maart de kop van een artikel in een dagblad. In dat artikel stond verder te lezen: Met name rond het NS-station en op de Ceintuurbaan zijn de problemen groot. Maar ook op de Nieuwe Veerallee en de Burgemeester van Roijensingel staan de stads- en streekbussen elke dag vast. Bussen kunnen soms bijna de stad niet in of uit. Schoolkinderen missen hun overstap, mensen komen te laat op hun werk.”

“Een kwartier vertraging is geen uitzondering,” en de angst bestaat dat de problemen alleen maar erger worden als de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan beginnen. Mede naar aanleiding van dit artikel heeft de verkeersadviseur van Swollwacht zich de afgelopen tijd bezig gehouden, met name met het zoeken naar een oplossing voor wat betreft het oplossen van de verkeersproblemen “rond de grachtengordel” in Zwolle en een aantal punten aangeleverd. Meest opvallend is dat de Zwolse partij verschillende rotondes uit het stratenbeeld wil schrappen. Swollwacht verzoekt het college de punten (Lees verder) te bekijken en mogelijk in een verdere uitwerking omtrent deze problematiek, mede te nemen.

De Swollwacht fractie adviseert het volgende te doen:

 1. Maak van de Burg. van Royensingel (vanaf de Nw. Havenbrug tot aan de Van Karnebeekstraat) een eenrichtingsstraat en van de tegenrichting een busbaan.
  • Verwijder de voorrangregeling op de Burg. van Royensingel ter hoogte van de Stationsweg alsook bij de Nw. Havenbrug. Daarmee wordt ook de doorstroom van de diverse lijnbussen, komende vanuit de Stationsweg of van de Nw. Havenbrug bevorderd.

Nog mooier is om de voorrang daar te handhaven maar dan op beide locaties VRI’s te plaatsen die beïnvloed worden door het OV en hulpdiensten.

 1. Maak van de Oosterlaan (vanaf de Van Karnebeekstraat tot aan de Stationsweg) een eenrichtingsverkeerstraat en van de tegenrichting een busbaan.
  • Plaats op de Oosterlaan bij de beide busuitgangen (stad en streek) ook VRI’s die de bussen bij het uitrijden voorrang geven op het overige verkeer.
 2. Verwijder in Zwolle alle  5 verkeersrotondes rondom de grachtengordel en zet deze om in rechte kruisingen van wegen met  verkeerslichtregeninstallaties (VRI’s).
 3. Door ook deze VRI’s uit te rusten met busvoorrang, en voorrang voor brandweer, ambulance en andere hulpdiensten, geeft dit ook een snellere en veiliger doorstroom voor deze laatste verkeersdeelnemers.

De eerste rotonde die vervangen dient te worden is die bij het station.

De tweede rotonde is die bij de Kamperpoorterbrug/Harm Smeengekade/Pannekoekendijk.

De derde rotonde is die op de Roelenweg/Pannekoekendijk/Schuttevaerkade.

De vierde rotonde is die bij de Dijkstraat/ Rembrandtlaan/Burg.Drijbersingel.

De vijfde rotonde is die op de Wipstrikkerallee/Hanekamp/Vechtstraat.

Dit zou allemaal  spoedig gestart kunnen worden, ten gunste van de doorstroming van het OV en het overige verkeer. Men kan  Voorbeelden hiervan kan men zien in  o.a. Apeldoorn waar dit recentelijk is uitgevoerd en zowel de brandweer als het OV een snellere doorstroom hebben gekregen.

Door toenemende verkeersintensiteit hebben rotondes het nadeel dat zij zichzelf verstikken. Hierdoor kunnen ook hulpdiensten en het OV niet opschieten.

In het verleden bij minder verkeersaanbod, waren rotondes een goedkope en veilige oplossing dan kruisingen, want door de lage snelheden waren aanrijdingen te voorkomen en het spaarde de kosten van een VRI uit!

Indien de rotonde bij de Kamperpoorterbrug wordt vervangen door een normale rechte wegenkruising, geeft dat de volgende mogelijkheden:

o        mede doordat de brandweerkazerne geen hoofdfunctie meer heeft (die is verplaatst naar de Marslanden) zijn de 10 calamiteitenparkeerplaatsen voor het personeel,onder de bomen (t.o. de oude kazerne), niet meer functioneel.

o        Indien nu het fietspad op de Harm Smeengekade langs het water (zoals t.o. de Nieuwe Haven) wordt doorgetrokken tot op de Kamperpoorterbrug en er enkele bomen worden gekapt, kan naast de rijbaan de busbaan op de plaats van de parkeerplaatsen worden doorgetrokken tot op de brug naar de Eekwal.

o        Aan de andere kant (Burg. Roelenweg) voor Leen Bakker, kan het wegprofiel dan ook verbreed worden, want er is ruimte genoeg om ook daar een busbaan aan te leggen.

De Oosterlaan eenrichtingsverkeer maken richting station en het OV twee richtingen houden.

Verder vanaf de Nieuwe Havenbrug, de Burg. van Royensingel, tot aan de Van Karnebeekstraat, eenrichting maken. Voor het OV beide richtingen behouden.

Bij de Nieuwe Havenbrug  en de Stationsweg op de Burg. van Royensingel VRI’s plaatsen met voorrangsregeling voor het OV en de brandweer.

Het deel Emmawijk/Burg. van Royensingel, vanaf de Willemskade tot aan de Nw. Havenbrug, dient twee richtingen te blijven, zodat bewoners en bezorgend verkeer van en uit de binnenstad weer snel naar de ringwegen kunnen.

Ook de Westerlaan dient twee richtingen te blijven tot het Stationsplein, i.v.m. bereikbaarheid van de parkeergarage, de Buitensociëteit, de NS-kantoren en de bewoners van de Parkbuurt.

Op de kruising Willemskade/Westerlaan dient dan een bord te komen : “doodlopende weg”.

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

6 gedachten over “Swollwacht geeft tips voor doorstroom van bussen”

 1. geschreven door Henk, op 20 mei 2008 om 08:36
  De concullega’s van Weblog hebben onlangs een heel ander bericht geplaatst, daar komen de bussen juist telkens te vroeg bij de halte. Compleet met videohttp://jouweb.windesheim.nl/po…m_id=30671

  Een steekproef van drie bussen is niet bepaald representatief te noemen… 😉

 2. Ik denk dat het éénrichtingsverkeer maken van die straten niet veel oplost, dat verkeer is dan niet “weg”, maar gaat dan andere routes nemen, denk aan sluiproutes, maar ook het overbelasten van de bestaande routes. Het is gewoon dikke pech dat de enige doorgaande verbindingen pal langs de grachten en het station lopen. Een busbaan (=reductie capaciteit) zal dan ook vooral een averechts effect hebben op het wegverkeer. Bovendien heb je dan een minder efficiënte ruimteverdeling, omdat het OV een veel lagere vervoersprestatie heeft dan de auto, en derhalve dus meer ruimte per vervoerde reiziger gebruikt, ruimte die schaars is in en rond het centrum. Een betere oplossing zou zijn door het verkassen van het busstation naar de andere kant van het station, zeker voor de streekbussen. Hier zijn volgens mij ook plannen voor.

 3. De huidige VRI’s rond het centrum zijn al overbelast, en een prioriteit voor het OV zal dat zeker verergeren. Prioriteit werkt met ingrepen, waardoor het verkeer minder efficiënt afgewikkeld worden, en extra lange wachtrijen ontstaan, die ook andere wegen kunnen vastzetten. Dit heet ook wel gridlock. Je moet je dus afvragen of je ten koste van het overige verkeer het OV deze prioriteit wel wil geven. Het Zwolse wegennet rond het centrum is gewoon niet geschikt voor het aantal inwoners dat de stad heeft.

 4. Rover
  Bovenstaand advies heb ik een paar weken geleden ook gemaild gekregen van de heer De Boer van Rover.
  Datzelfde advies heeft de heer De Boer ook direct gemaild aan de wethouder.
  Hij zal wel met een reactie komen.

Reacties zijn gesloten.