Goede beoordeling zwemwaterkwaliteit in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – De afgelopen week voerde waterschap Groot Salland een regulier onderzoek uit naar de kwaliteit van het zwemwater in Zwolle. Alle in Zwolle aanwezige recreatieplassen scoorden een ‘goed’.

Het zwemwater wordt gecontroleerd op th-coli en coli bacteriën. Verder wordt het doorzicht van het water gemeten, de PH-waarde en de temperatuur. De Wythmenerplas (ongeveer 16,6 graden Celcius), de Agnietenplas en de Milligerplas (beide iets meer dan 15 graden) scoorden alle een ‘goed’ in dit onderzoek.

In de zomermaanden verricht het waterschap regulier iedere 2 weken onderzoek. De reguliere onderzoeken vinden voor plaats in de weken 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38. Voorafgaand aan dit onderzoek vindt er een nulmeting plaats in april. Het waterschap onderzoekt mogelijke bacteriologische verontreiniging, meet het doorzicht en stelt de zuurgraad van het zwemwater vast.

Veiligheid
Vanwege de veiligheid is een doorzicht van meer dan 1 meter wenselijk. De zuurgraad behoort tussen de 6,5 en 9 te liggen. Het belangrijkste voor het bacteriologisch onderzoek is de aanwezigheid van fecale bacteriën in het water.

Bacteriën
Ieder watermonster wordt onderzocht op de aanwezigheid van twee groepen bacteriën: colibacteriën en thermotolerante bacteriën. Met name de aanwezigheid van de laatst genoemde groep kan een aanwijzing zijn dat het water met ziektekiemen is besmet. De beoordeling van de bacteriologische resultaten van het onderzoek gebeurt volgens onderstaand schema en is gebaseerd op de wettelijke normen. Daarnaast controleert het waterschap op de aanwezigheid van de mogelijk giftige blauwalgen ZWEMMEN BLIJFT VOOR EIGEN RISICO.