Wijkplatform Indische Buurt

Foto van auteur

Zwolle –  Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt de bewoners van de wijk Indische Buurt uit voor het wijkplatform. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 juni a.s. in buurtcentrum De Vlasakkers aan de Vlasakkers 10. De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda van het wijkplatform behelst de volgende punten: kennsimaking met wijkwethouder Gerrit Piek,  afscheid Harry Tieke en kennismaking Ben Scherluit,  mededelingen over bouw De Roode Molen; ondergrondse containers,  campagne ‘Diezerpoort ben ik!’ Alle reacties tijdens de campagne bij elkaar zijn verwerkt in een campagneverslag dat tijdens het wijkplatform te verkrijgen is. Bij dit wijkplatform krijgt u informatie over het vervolg voor de Visie Diezerpoort door de procesmanager Martin Klapwijk.

 

Zwolle organiseert een aantal keer per jaar in elke wijk een wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer (038) 498 33 00. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)