SP gaat voor hele renovatie van ‘de Twijn’

Foto van auteur

Zwolle –  De fractie van de SP zal vandaag tijdens de eerste termijn van de perspectiefnota een voorstel doen om ook de toiletgroepen en de ingang van ‘de Twijn’ mee te nemen in de aanstaande renovatie. Op dit moment ligt er een huisvestingsplan voor ‘de Twijn’, een school voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Echter, in dit plan is er geen geld beschikbaar voor renovatie van de toiletgroepen en de ingang, terwijl dat wel hard nodig is.

De Twijn heeft wethouder Knol om extra geld gevraagd om de ruimte voor de toiletten en de entree uit te breiden. Wethouder Knol (PvdA) heeft dit geweigerd en geeft aan dat er geen geld beschikbaar is. Vorig jaar hield de gemeente nog miljoenen over, dus het lijkt een kwestie van politieke wil.
SP-raadslid Gert van Maurik heeft een bezoek gebracht aan de Twijn en is geschrokken van wat hij daar heeft gezien. Kinderen moeten op de gang half worden uitgekleed om vanuit de rolstoel in een tillift naar het toilet te kunnen gaan. Dit alles wegens ruimtegebrek. Gert was er toen de kinderen werden opgehaald. Bij de ingang, die tevens als uitgang dient, stonden de kinderen in rolstoelen te wachten. Een behoorlijke lange rij.

Gert van Maurik: ‘Ik moet er niet aan denken dat er zich een calamiteit voordoet en iedereen gebruik moet maken van deze entree om het gebouw uit te komen. Dat leidt tot grote problemen. Ik heb bewondering voor de medewerkers van de Twijn, omdat ze voor elke situatie een oplossing bedenken en het belangrijk vinden dat de kinderen het naar hun zin hebben en goed onderwijs ontvangen. Ze doen dit in een schoolgebouw wat sterk verouderd is en niet meer geschikt is voor deze functie.’

De SP wil de menswaardigheid terug brengen in de toiletgang van ‘de Twijn’ en zal vandaag een voorstel doen om extra geld vrij te maken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “SP gaat voor hele renovatie van ‘de Twijn’”

 1. verantwoordelijkheden
  Je moet als raadsleden in de radszaal debatteren en niet op dit onvolprezen weblog. We hebben het vandaag in de raadszaal gedaan, ook over dit onderwerp omdat ik van mening ben dat het genuancerder ligt dat de SP aangeeft. En dat wil ik toch ook hier melden.
  Ik ben net zo bezorgd over de Twijn als de SP. Ook ik ben op bezoek geweest bij de Twijn en heb ook met eigen ogen de dingen egzien die Gert van Maurik heeft gezien.
  Het overkoepelende orgaan van schoolbesturen (het BLOZ) heeft ingestemd met de gemeentelijke plannen. Ook het bestuur van het openbaar onderwijs, waar de Twijn onder valt. Er moet meer gebeuren en dat komt ook wel. Maar er is groen licht voor deze plannen.
  Als gezegd wordt dat de wethouder iets weigert, dan klopt dat niet met het feitelijke proces.
  Als de directie van de Twijn dit een gemiste kans vindt dan moet zij het eigen bestuur aanspreken. Dat zijn de procedures die we in Zwolle hebben.
  Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Dan kan ook iedereen de eigen verantwoordelijkheid waarmaken. Het onderwijs via de besturen, het college en ook de Raad.

 2. Bedankt voor je reactie John, geeft een wat genuanceerder beeld.
  Eigen schoolbestuur aanspreken, klinkt ook logisch.

  Dit is heldere taal

  Als gezegd wordt dat de wethouder iets weigert, dan klopt dat niet met het feitelijke proces.

  Deze populistische uitspraak er overheen

  Vorig jaar hield de gemeente nog miljoenen over, dus het lijkt een kwestie van politieke wil.

  Want wij weten niet van de hoed en de rand…Nou ja, ga weer kijken of Italië toch nog wint.

 3. Renovatie de Twijn.
  Natuurlijk is het debat in de raadzaal dat ben ik met John van Boven eens. Waar ik oneens mee ben is dat het schoolbestuur de plannen heeft geaccepteerd. De plannen voor een grotere aanpak van de school komt van Openbaar Onderwijs Zwolle( OOZ ) Het bestuur van alle openbare scholen in Zwolle. Het BLOZ is betrokken bij de plannen toen deze al klaar waren. Dit was ook de kritiek van het BLOZ.
  Daarnaast kan ik als raadslid zaken aan de orde stellen waarvan ik vind dat er menswaardigheid in het geding komt en dat heb ik ervaren en gezien. Ik hoop dat het goed gaat op de school en geen calamiteit voordoet want dan valt er heel wat uit te leggen.
  Populistisch is het zeker niet. Ik geloof in menswaardigheid in onze samenleving en vandaar uit reageer ik.

 4. Gert, voor de duidelijkheid; de opmerking over het debat voeren in de raadszaal had ik zelf nodig om te reageren op dit weblog en was niet aan een ander gericht en al helemaal niet aan jou.
  Wat de inhoud betreft ben ik het helemaal met je eens. Alleen, ik vind dat de raad hierin geen verantwoordelijkheid heeft. De directie moet haar eigen bestuur ter verantwoording roepen. Dat kan niet via de politiek.

Reacties zijn gesloten.