Gemeente Zwolle steunt Playing for Success

Foto van auteur

Zwolle – Onder coördinatie en met ondersteuning van het KPC, een kennis en innovatiecentrum voor het onderwijs, worden op een aantal plaatsen in Nederland leercentra voor leerlingen uit het primair onderwijs ingericht. Zwolle is daarvan één van de voorlopers. Op initiatief van Landstede en FCZwolle is het project in Zwolle van de grond gekomen en zijn als partners de 3 koepels voor primair onderwijs, te weten: openbaar onderwijs Zwolle, stichting katholiek onderwijs IJssel-Vecht en Vivente (PC), aangeschoven en vanwege een aanbod van sportieve activiteiten ook Sportservice Zwolle.

Het is de bedoeling om op een prachtige plek in het nieuwe stadion een “learning center” in te richten waarin door onderwijsmensen programma’s worden georganiseerd voor kinderen die naast school een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Verder komen er programma’s in het kader van de buitenschoolse opvang en in de ochtend ook programma’s voor drop out’s uit het onderwijs. Voor de eerste twee programma’s stellen de onderwijsorganisaties voor Primair onderwijs personeel beschikbaar en voor het laatste programma is Landstede verantwoordelijk. Naast de beroepskrachten die worden ingezet zal begeleiding van de leerlingen ook plaats vinden door HBO en MBO-studenten die het center als een leerwerkplek benutten.

In Engeland is het al een jaar of vijf op meer dan 150 plaatsen heel gewoon: leren in een sportstadion. Zo’n stadion heeft op kinderen een grote aantrekkingskracht. Ze vinden het stoer dat ze daar naar toe mogen gaan en als je daar dan ook nog een aantrekkelijk programma krijgt aangeboden met allerlei activiteiten waarvan je leert, dan krijgt leren plotseling een andere betekenis. Het is dan ook prachtig wanneer je kunt zeggen dat je gaat leren bij Arsenal, Manchester United of in het Olympisch zwembad of het cricketstadion. In Nederland krijgt dit concept nu ook vorm met steun van de Engelse organisatie Playing for success.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle hebben besloten om het project in 2008 te steunen met een stimuleringssubsidie van € 20.000,-. De programma’s worden de komende maanden ontwikkeld samen met de collega’s uit de andere steden.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het in Engeland ontwikkelde materiaal. Verder moet natuurlijk het leercentrum worden afgebouwd en ingericht zodra de ruimte in het stadion beschikbaar is. Deze ruimte met prachtig zicht op het veld, wordt door FCZwolle ter beschikking gesteld en heeft dus overdag de functie van leercentrum, terwijl het bij wedstrijden kan worden gebruikt als ontvangstruimte voor relaties van FCZwolle. Zo kunnen gasten ook zien hoe het stadion optimaal wordt gebruikt voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Dit project is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen verschillende Zwolse partners onder de titel: samen maken we de stad.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)