Onderzoek Zwolse amateurkunst

Foto van auteur

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle is een breed onderzoek gedaan naar de amateurkunst in Zwolle. In de cultuurnota 2005-2008 wordt gesignaleerd dat amateurkunst in Zwolle omvangrijk is maar ook dat de ledenaantallen teruglopen, verenigingen met financiële problemen kampen en dat de kwaliteit van subsidieaanvragen terugliep. Dit was aanleiding om in 2007 een onderzoek te starten waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Uit het onderzoek komen zes aanbevelingen naar voren. Vier aanbevelingen worden nog verder onderzocht en twee worden direct uitgevoerd namelijk het maken van twee nieuwe brochures over de subsidiemogelijkheden en dat er betere financiële en inhoudelijke dossiers van aanvragers worden opgebouwd.

Andere aanbevelingen worden nog nader onderzocht op haalbaarheid. Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op aanpassingen in verordeningen en ondersteuning van de amateurkunst op organisatorisch vlak. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de voorbereiding van de nieuwe Cultuurnota.

Bij het onderzoek naar amateurkunst in Zwolle zijn 45 van de 70 muziek- en zangverenigingen betrokken geweest. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de Muziekraad, Zangraad, De Muzerie, Kunst & Cultuur Overijssel en de Commissie Culturele Activiteiten.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)