Brugklassers CCC winnen prijsvraag

Foto van auteur

Zwolle –  De afgelopen weken hebben 4 brugklassen van het Carolus Clusius College gewerkt aan een bijzonder project voor het vak godsdienst. Kennis over Christendom, Jodendom en Islam werd nu eens niet verwerkt d.m.v. een repetitie, maar in een bordspel dat de leerlingen in groepjes zelf gemaakt hebben. Zij moesten op een creatieve manier verbanden leggen, verschillen en overeenkomsten laten zien tussen de 3 godsdiensten: “spelenderwijs” in de meest letterlijke zin.

Er waren vertegenwoordigers  van de sectie godsdienst,de protestante en katholieke kerken en de joodse gemeenschap aanwezig. <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Deze opdracht werd ingediend  voor de prijsvraag “God, Adonai, Allah” van de KBS (Katholieke Bijbelstichting) : welke school ontwerpt de beste lessenreeks over dit onlangs verschenen gelijknamige boek.Alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs zijn toen uitgenodigd aan de prijsvraag mee te doen. Elke school kon een projectplan indienen om in de klas aan de slag te gaan met het lespakket dat ontwikkeld is rond het boek God Adonai Allah. De scholen maakten zo kans op het winnen van een pakket gratis exemplaren van het boek (basisonderwijs: 30 exemplaren; voortgezet onderwijs: 50 exemplaren).Inmiddels zijn door een deskundige jury twee boekenpakketten toegekend aan respectievelijk het Carolus ClusiusCollege te Zwolle en het Wessel Gansfort College te Groningen.

Rector van der Zwan ontvangt van Peter Dulleart (KBS) symbolisch één exemplaar van het boek God, Adonai en Allah

Voor de prijsuitreiking  waren ongeveer 60 brugklassers met hun ouders bij elkaar gekomen in de aula van het Carolus Clusius College in Zwolle. Ook vertegenwoordigers van de schoolleiding, de sectie godsdienst,de protestante en katholieke kerken en de joodse gemeenschap waren aanwezig. Rector van der Zwan heette de ruim 125 aanwezigen welkom en sprak zijn verbazing uit over het feit dat zovelen op deze zomerse voetbalavond toch gekomen waren. Vervolgens overhandigde Peter Dullaert, staflid van de Katholieke Bijbelstichting te Den Bosch, rector van der Zwan één exemplaar van het boek God Adonai Allah. Dit ene boek stond voor de werkelijke prijs die het CCC al had ontvangen: namelijk vijftig exemplaren van dit boek die door de leerlingen gebruikt kunnen worden. Dhr. Dullaert lichtte de aanwezigen toe waarom juist de sectie godsdienst én de brugklassers van deze school de eerste prijs in de wedstrijd hadden gewonnen. Zij immers hadden met behulp van de werkwijzer bij God Adonai Allah een gedegen plan gemaakt voor een project waarbij het vervaardigen van gezelschapsspellen met behulp van het boek centraal stond. En daarbij hadden de leerlingen zelf een zeer actieve en cruciale rol. Dat het laatste het geval was bleek duidelijk op de avond van de prijsuitreiking. Maar liefst 29 verschillende gezelschapsspelen waren er door de brugklassers van dit college gemaakt. En uit de prijsvraag was alweer een tweede wedstrijd ontstaan; op dezelfde avond werden de vier teams die de mooiste spellen hadden gemaakt naar voren geroepen en ook deze achttien brugklassers ontvingen nog een eigen prijs bestaande uit een ijsbon en een boek. Dhr. Dullaert deelde mee dat de prijsvraag was mogelijk gemaakt door de Stichting kerk en Wereld.

Vervolgens namen de brugklassers zelf het heft in handen. Zij mochten hun ouders en de overige belangstellenden uitnodigen om de door hen vervaardigde spellen daadwerkelijk te gaan spelen. Alle door hen vervaardigde spellen hadden met elkaar gemeen dat ze in een of andere vorm de kennis testen van de deelnemers over de drie Abrahamitische godsdiensten. Al gauw bleek dat veel brugklassers al doende erg veel geleerd hadden. Zo wist een van de brugklassers, die een kleine 40 vragen uit het boek God Adonai Allah enkele malen had overgetypt, alle antwoorden allang uit haar hoofd en had zelfs haar moeder een aantal antwoorden meegekregen toen ze er thuis aan werkte. Na een klein uurtje gezellig gespeeld te hebben, werd de zitting opgeheven. De door de leerlingen gemaakte spellen werden zorgvuldig ingepakt om bewaard te worden. Er komen nog vast gelegenheden om ze opnieuw te gaan spelen. Hoogstwaarschijnlijk is een van die gelegenheden de openingsmanifestatie van de Maand van de Spiritualiteit in november. Enkele brugklassers en  docenten Michael Buykx en Sjoukje Benedictus, zijn gevraagd om mee te werken aan het kinderprogramma van deze manifestatie. Na afloop van de avond werd geconstateerd dat het uitschrijven van de prijsvraag God Adonai Allah een zeer positief effect heeft gehad. De brugklassers en hun ouders waren enthousiast. De sectie godsdienst stond eens een keer centraal op een ouderavond, wat eigenlijk nooit gebeurt. En de vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen haalden hun banden met deze school aan. Jammer  was dat de genodigden uit de islamitische gemeenschap waar de school goede banden mee onderhoudt verhinderd waren – maar door hun groet waren ze in de geest wel degelijk aanwezig.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “Brugklassers CCC winnen prijsvraag”

 1. jhwh god allah
  Ik vind het vreselijk leuk, dat jullie zo enthousiast hiermee aan de gang zijn gegaan! Gefeliciteerd! Laat mij zo’n spel ook maar eens zien
  Gerrit Berveling

 2. commentaar op het boekje God Adonai Allah
  commentaar op het boekje God Adonai Allah
  Wat ik alleen al lees van de website laat duidelijk zien dat de schrijver weinig kennis heeft van de verschillende godsdiensten al is hij theoloog.
  Ten eerste is Allah niet hetzelfde als onze God van de bijbel, waarom niet ? Omdat allah een dode god is of anders gezegd een afgod is zoals de bijbel dat beschrijft.
  De heer Dullaert en praktisch 100% van de rooms-katholieken weten niets of nauwelijks iets van de bijbel. Zelfs de Paus laat duidelijk blijken weinig kennis van zaken te hebben.
  Als de heer Dullaer de bijbel zou kennem, dan staat er geschreven dat ” Wie de zoon niet gelijke eer geeft als de Vader ” valt in het oordeel.
  De moslims geloven niet dat jezus Gods zoon is en zijn daarom op basis van de bijbel al veroordeelt. Tevens verklaarde de profeet Mohammed op zijn sterfbed ” Dood aan de christenen en de Joden ” terwijl onze God een God van liefde en verdraagzaamheid is.
  Als de heer Dullaert maar een beetje studie had gemaakt van de Koran, wat een slecht aftreksel is van onze bijbel, dan had hij kunnen constateren dat het christendom totaal anders is dan de islam.
  Juist tegenwoordig wordt het christenen in moslim landen steeds moeilijker gemaakt om hun geloof te beleiden. Niet alleen nederland maar heel europa gaat nog eens tenonder aan haar tolerante houding en democratische beginselen.
  Deze twee eigenschappen kent de islam niet.
  Dat op de website gezegd wordt dat de islam gelovigen van andere religies mensen van het boek noemen is wel een duidelijk bewijs van onkunde. Als de heer Dullaert de krant zou lezen c.q. christelijk bladen zou lezen dan zou hij merken dat veel van wat hij geschreven heeft over de islam utopi c.q. onzin is.
  In de Koran staat letterlijk dat alle andere gelovigen gedood moeten worden wanneer men zich niet wenst te bekeren tot de islam.
  Waarom meer dan 90% van de Jehovah-getuigen ex-rooms katholieken zijn is al een bewijs dat praktisch niemand van deze religie de bijbel kent.
  Als de rooms katholieken de bijbel een beetje zouden kennen zouden ze de maria aanbidding onmiddelijk moeten stoppen, daar de bijbel zegt dat Alleen de Vader via Jezus aanbieden mag worden.
  Ook de heiligverklaringen van de Paus laat duidelijk een zeer groot gebrek aan kennis zien. Als de Paus de bijbel een beetje zou kennen, dan zou hij geweten hebben dat ALLEN DIE JEZUS ALS HUN VERLOSSER HEBBEN AANVAARD door Jezus al heilig worden verklaart, dus de heiligverklaring van de paus is pure onzin.
  Ik kan nog wel even doorgaan, maar dit boek is een boek van Satan om mensen niet alleen in nederland op het verkeerde been te zetten, waardoor men zou gaan denken goed geinformeerd te zijn, maar eigenlijk op een dwaalspoor wordt gezet.
  Dit staat ook in de laatste boeken van de bijbel, dat vele gelovigen zullen worden misleid en mensen met weinig kennis van de bijbel zijn voor Satan een makkelijke prooi.
  Ik hoop hier voldoende mijn mening gegeven te hebben.

  met vriendelijke groet,
  Bart

Reacties zijn gesloten.