Herinrichting Westerveldse AA

Foto van auteur

Zwolle – Het bestuur van Waterschap Salland heeft besloten om samen met de gemeente Zwolle de Westerveldse Aa opnieuw in te richten. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld tot € 750.000. Dit besluit vloeit voort uit het masterplan Revitalisering Westerveldse Aa dat eind jaren negentig door de gemeente en het waterschap is ondertekend.

De herinrichting van een deel van deze beek draagt voor het waterschap bij aan het voldoen aan Europese en landelijke regelgeving. Hierbij gaat het om de realisatie van meer ruime voor water en natuurontwikkeling. Door meer ruimte voor water kunnen de gevolgen van extreem natte en droge perioden beter worden opgevangen: ruimte voor water in natte perioden en water voorhanden in droge perioden.

De Westerveldse Aa is van oorsprong een laaglandbeek die stroomt vanaf de Hefterwetering naar het Zwarte water. Door de jaren heen is de beek een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter kwijtgeraakt en is de omgeving veranderd door stedelijke uitbreidingen en  de aanleg van industrie- en recreatiegebieden. Uit een inventarisatie is gebleken dat de Westerveldse Aa naast de functie voor de waterhuishouding ook een bredere recreatieve en landschappelijke rol kan vervullen.

Met de herinrichting ontstaat ruimte om 19.000 m3 water te bergen terwijl er 25.000 m3 water uit het achterliggende gebied geborgen moet kunnen worden. De resterende ruimte is voorzien in het nog deels aan te leggen plan Oosterenk/Watersteeg. Langs de Westerveldse Aa worden fiets- en wandelpaden aangelegd. Tenminste langs één zijde van de beek komen natuurvriendelijke oevers.

Medio 2009 zal de uitvoering van de plannen zijn beslag krijgen. 

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)