Geen zomervakantie voor Gezonde Klassen

Foto van auteur

Zwolle – Terwijl deze week de zomervakantie is begonnen voor de basisscholen in de regio, moeten de initiatiefnemers van Gezonde Klassen – J.E. StorkAir, Unica Installatietechniek en Novon Schoonmaak, deze zomer flink aan de slag. Drie basisscholen worden binnen 6 weken tijd getransformeerd in Gezonde Klassen-scholen. In het nieuwe schooljaar komen de leerkrachten en leerlingen van De Marsweide en De Matenburcht uit Zwolle en De Mirt uit Kampen in een school met een gezond en schoon binnenmilieu.

De laatste schooldag van dit schooljaar verliep voor basisscholen De Marweide, De Matenburcht en De Mirt anders dan normaal gesproken. Dit jaar geen grote schoonmaak. In plaats daarvan werden in de drie basisscholen alle tafels en stoelen opgestapeld en afgedekt met een plastic zeil. De voorbereidingen voor een verbouwing in de zomer. Want nu de basisscholen genieten van de zomervakantie is de periode aangebroken waarin Gezonde Klassen ongestoord in de scholen aan de slag kan. In 6 weken tijd wordt een nieuw ventilatiesysteem ingebouwd en wordt er voor gezorgd dat de school weer netjes en schoon is voor het nieuwe schooljaar.

De Marsweide, De Matenburcht en De Mirt doen mee aan de pilot Gezonde Klassen. Dat betekent dat zij 3 van de 7 basisscholen in de regio zijn waar aanpassingen worden gedaan op gebied van ventilatie en installatie en waar de kinderen een lespakket over een gezond binnenmilieu wordt aangeboden. Op die manier moet de kwaliteit van het binnenmilieu in de scholen verbeteren. Om te onderzoeken of de aanpassingen het gewenste resultaat hebben, worden de scholen die meedoen aan de pilot gedurende twee jaar gevolgd. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ESI van Hogeschool Windesheim onderzoekt middels een monitor de verschillende aspecten die met het binnenmilieu te maken hebben. De pilot heeft als doel te komen tot het beste concept voor scholen waarmee zij een optimaal binnenmilieu behalen met een haalbaar financiering- en exploitatiemodel. Dit concept moet er komen omdat uit onderzoek blijkt dat het binnenmilieu in maar liefst 80% van de basisscholen in Nederland onder de maat is. De initiatiefnemers van Gezonde Klassen gaan de uitdaging aan deze situatie te verbeteren.

Het project Gezonde Klassen ontstond vorig jaar uit een ontmoeting tussen de drie partners in Kennispoort Regio Zwolle, een initiatief van Windesheim en de Kamer van Koophandel voor kennisuitwisseling. De drie directeuren – die allen zelf vader zijn van kinderen op de basisschool – kwamen op het idee een concept te ontwikkelen om een gezond binnenmilieu op scholen te realiseren. Dit concept krijgt vorm door het uitvoeren van de pilot in 7 scholen in de Regio Zwolle/Kampen. Het officiële startsein hiervoor werd gegeven op het Ballonfiësta in 2007, waar de initiatiefnemers een intentieverklaring ondertekenden met wethouder Martin Knol. Het streven van Gezonde Klassen is een gezonde leeromgeving te realiseren voor leerlingen in heel Nederland.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)