Mogelijk botulisme in Zwolle Zuid

Foto van auteur

Zwolle – Waterschap Groot Salland heeft op 1 juli 2008 twee dode eenden uit het Archenaultplantsoen in Zwolle Zuid opgestuurd naar het CIDC (Centraal Instituut voor Dierziektecontrole) in Lelystad . Daar wordt onderzocht of sprake is van botulisme en om welk type het gaat. Als sprake is van botulisme volgt binnen een week nader bericht.

Het waterschap adviseert om in wateren waar botulisme is vastgesteld of waarin zich dode en zieke dieren bevinden niet te zwemmen, niet te vissen en ook geen honden te laten zwemmen. Raak dode en zieke dieren niet aan, maar neem contact op met het waterschap. Ook is alertheid van burgers geboden. Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn de gemeenten en het waterschap alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen hiervan.

Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen.

Treft u dode en zieke dieren aan in oppervlaktewater, waarschuw dan het Waterschap Groot Salland, telefoon 038-4557200. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “Mogelijk botulisme in Zwolle Zuid”

  1. Bij twee dode eenden die zijn gevonden in het Archenaultplantsoen in Zwolle Zuid is botulisme geconstateerd.

    Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Dierziektecontrole. Bij de eenden is botulisme type C vastgesteld. Die variant is niet schadelijk voor mensen. Het waterschap Groot Salland adviseert mensen niet te zwemmen of te vissen en ook geen honden te laten zwemmen in de watergang van het plantsoen. Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron voor botulisme zijn. Als ze te lang in het water blijven liggen kan het gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

Reacties zijn gesloten.