Wijkplatform Kamperpoort

Foto van auteur

Het wijkplatform van Kamperpoort vindt plaats op donderdag 30 november 2006 in het wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Hoogstraat 86. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en bij te praten. Op de agenda staat onder andere kennismaking met wijkwethouder Erik Dannenberg. De ontvangst met koffie en thee is om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.

Op deze avond wordt een aantal onderwerpen besproken. Aan het begin van de vergadering wordt het Bewonerstoezichthoudersproject voor de wijk besproken. Hierbij wordt informatie gegeven over het plan om ook in de Kamperpoort een bewonerstoezichthoudersproject te starten. Dit is een project waarbij een aantal bewoners zich op vrijwillige basis gaat inzetten voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. In andere buurten in Zwolle zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.

Daarnaast wordt een presentatie gegeven over het project ‘De Wijkschat’ door bewoners van de Hoogstraat en de Lijnbaan. Ze vertellen over hun ervaringen en presenteren de resultaten van hun straat. Tenslotte wordt het onderwerp ‘Kerstfeest in de Kamperpoort’ behandeld. Er wordt een presentatie gegeven door het bewonersinitiatief voor de organisatie van het Kerstfeest in de Kamperpoort. De avond wordt afgesloten met een rondvraag. De herstructureringsplannen staan niet op de agenda van de bijeenkomst, daarvoor wordt begin volgend jaar een aparte bijeenkomst belegd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Wijkplatform Kamperpoort”

Reacties zijn gesloten.