Windesheim vangt Aruba studenten op

Foto van auteur

Zwolle – Sinds september 2002 organiseert Windesheim in Zwolle als een van de weinige hogescholen in Nederland de gezamenlijke opvang en begeleiding van Antilliaanse en Arubaanse studenten. Van 25 juli t/m 6 augustus 2008 is er een speciale opvangweek voor eerstejaarsstudenten, die dit jaar in Zwolle komen studeren.

In de gezamenlijke opvang van deze studenten zijn de krachten gebundeld van drie organisaties: het Arubahuis, de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) of Stichting St. Maarten Student Support Service (S4). Arubaanse en Antilliaanse studenten regelen hun financiële en huisvestingszaken over het algemeen met deze organisaties, die elk ook voor opvang en begeleiding in Nederland zorgen.

Ronald A. Muyden, medewerker van Windesheim en mede verantwoordelijk voor de begeleiding van Antilliaanse en Arubaanse studenten: ‘Het grote voordeel van de gezamenlijke opvang van alle eerstejaars is dat een grote groep studenten elkaar beter kan leren kennen. Bovendien is het veel efficiënter. Ook versterkt het de onderlinge samenwerking en sociale weerbaarheid.’ Een stelling die oud studente Culturele Maatschappelijke vorming Bianca Samson onderschrijft. ‘Je wordt hier prima opgevangen. Dat maakt de overgang naar Nederland en de kennismaking met andere studenten een stuk makkelijker.’ Derdejaarsstudent EngelsMavis Lestrade is ook blij met de goede begeleiding. ‘Met vragen kun je altijd bij Ronald terecht. Wel moest ik in het begin even wennen aan het weer en het op tijd komen.’  

Opvangweek

In de opvangweek leren de studenten wat het is om op Windesheim te studeren en hoe het er in Nederland en specifiek in Zwolle aan toe gaat. Het begint allemaal met de opvang door Sint SARCUBO. Sint SARCUBO is een studentenvoorziening voor Antilliaanse en Arubaanse studenten. In Zwolle gaat de groep samen naar het Stadskantoor en de woningcorporatie om zich in te laten schrijven. Zo leren ze in een veilige omgeving hoe zakelijke en ambtelijke instanties in Nederland werken. Ook is er in de opvangweek een rondleiding door de gebouwen van Windesheim en een feest met ouderejaarsstudenten van de Antillen en Aruba. Verder staat er een eendaagse training op het programma. Daar proeven studenten aan de ‘Nederlandse’ manier van samenwerken in groepen. Zeoefenen met presenteren en met de Nederlandse taal. Ook wordt de studenten verteld bij wie ze moeten aankloppen met specifieke vragen. Aan het eind van de training krijgen ze een leuke en leerzame opdracht: wat kun je doen in je vrije tijd in Nederland én welke activiteiten kosten zo min mogelijk geld?

Studenten die niet bij Windesheim komen studeren, maar bijvoorbeeld een mbo-studie gaan volgen, zijn ook welkom in de opvangweek.

Sint SARCUBO

Verder kunnen Antilliaanse en Arubaanse studenten hun hele studietijd terecht bij Sint SARCUBO voor opvang en begeleiding. Jonge enthousiaste Antilliaanse en Arubaanse vrijwilligers organiseren voor Sint SARCUBO informatieve, educatieve en recreatieve activiteiten. Ronald A. Muyden, coördinator en trainer van Sint SARCUBO, is dagelijks per telefoon en via mail bereikbaar. Ook zijn er speciale inloopmomenten voor studenten. Dan is Ronald ook via MSN bereikbaar. Oud-student Technische Bedrijfskunde, Stewart Marshall: ‘Erg handig, dat Ronald studenten wegwijs maakt. Hij komt zelf uit Curaçao en weet dus uit ervaring tegen welke zaken je precies op kunt lopen als je van de Nederlandse Antillen of Aruba komt.’

Uiteraard kunnen de Antilliaanse en Arubaanse studenten tijdens hun studie in Nederland ook rekenen op de begeleiding van hun mentor van het Arubahuis, SSC of S4.

Meer informatie

De afgelopen jaren staat Windesheim elk jaar op de Studieberoepenmarkten op de Nederlandse Antillen en Aruba om potentiële studenten te infomeren over hun studiemogelijkheden in Nederland. Om banden te verstevigen wordt er rondom de beroepenmarkten ook een moment geprikt voor een ontmoeting met afgestudeerde studenten en studenten die stage lopen op de Antillen of Aruba.

Dit jaar zijn deze beroepenmarkten op 5 november op Sint Maarten, 7 en 8 november op Aruba, 12 en 13 november op Curaçao, en 15 november op Bonaire.

Voor meer informatie over Windesheim en Sint SARCUBO, ga naar www.windesheim.nl (zoek op: Sint SARCUBO). Voor meer informatie en tips over studeren in Nederland, ga naar www.caribiana.nl > wereldomroep 60 jaar > studentenuitzending. Er is een geluidsopname te beluisteren van een bezoek van Sint SARCUBO aan de open dag van de Wereldomroep. Tijdens dit bezoek hebben de studenten in een uitzending van de Wereldomroep vragen beantwoord van aankomende studenten ter voorbereiding op hun studie in Nederland.